Сите проекти од категорија : Млади

YOU CAN BE image

YOU CAN BE

Датум: 2022 - 2025

Донатори: Еразмус + (Европска Комисија)

Партнери: Fondation Apprentis d'Auteuil – Франција –(Кординатор), VILNIAUS KOLEGIJA – Asociatiа Scoala De Valori – Романија, Zaklada Znanje na djelu – Хрватска и АРНО -С.Македонија

Дознај повеќе
KA1 Размени image

KA1 Размени

Датум: 2014

Донатори: E+ (Европска Комисија)

Партнери: Различни

Дознај повеќе
SEED – Проект за развој на образование за социјалното претприемништво image

SEED – Проект за развој на образование за социјалното претприемништво

Датум: 2020 - 2022

Донатори: E+ (Европска Комисија)

Партнери: АРНО (Координатор), СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“-С. Македонија, „Прва Сушачка Гимназија“ - Хрватска, гимназија „Лиздеикос“-Литванија и здружението „Go Green “ - Белгија

Дознај повеќе
S.T.R.E.T – Пакет алатки за професори image

S.T.R.E.T – Пакет алатки за професори

Датум: 2018 - 2021

Донатори: E+ (Европска Комисија)

Партнери: АРНО (Координатор), СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“-С. Македонија, „Прва Сушачка Гимназија“ - Хрватска, гимназија „Лиздеикос“-Литванија и здружението „Out of the box“ - Белгија

Дознај повеќе
Ученици денес – одговорни претприемачи утре image

Ученици денес – одговорни претприемачи утре

Датум: 2017 - 2019

Донатори: E+ (Европска Комисија)

Партнери: АРНО (Координатор), СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“-С. Македонија, „Прва Сушачка Гимназија“ - Хрватска, гимназија „Лиздеикос“-Литванија и здружението „Out of the box “ - Белгија

Дознај повеќе
Активирање на руралната младина преку претприемништво image

Активирање на руралната младина преку претприемништво

Датум: 2017

Донатори: E+ (Европска Комисија)

Партнери: „La Sabina de El Bonillo“ - Шпанија (Координатор)

Дознај повеќе
Партнер за имплементација на  УНФПА image

Партнер за имплементација на УНФПА

Датум: 2017

Донатори: AРНО (Координатор), Y-PEER Македонија (партнер)

Партнери: Фонд за население на Обединетите Нации (УНФПА)

Дознај повеќе
Забавно детско катче на границите image

Забавно детско катче на границите

Датум: 2016

Донатори: Рутгерс Њујорк (САД)

Партнери: АРНО (координатор), „СОС Детско село Македонија“, театар на сенки „Сенки и облаци“

Дознај повеќе
Младински глас image

Младински глас

Датум: 2014 - 2015

Донатори: Фонд за население на Обединетите нации (УНФПА) за Источна Европа и Централна Азија

Партнери: Фонд за население на Обединетите нации (УНФПА) за Источна Европа и Централна Азија

Дознај повеќе
Наши поддржувачи
Rockefeller European commission UNFPA UNDP Social Impact Award Erasmus RYCO French Developement Agency Национална Агенција за образовни програми и мобилност МК