Të gjitha projektet në këtë kategori :

Ndërmarrjet sociale për zhvillim ekonomik dhe inkluzion social image

Ndërmarrjet sociale për zhvillim ekonomik dhe inkluzion social

Data: 2021 - 2023

Donatorë: Bashkimi Europian

Partnerë: ARNO (koordinator nacional), Fondacioni Trag, Serbi (koordinator rajonal) Partner: Shoqata Optimist, Serbi

Lexo më shumë
Inkubatori rajonal për sipërmarrësit socialë (RISE) image

Inkubatori rajonal për sipërmarrësit socialë (RISE)

Data: 2019 - 2022

Donatorë: Agjensia Franceze e Zhvillimit (AFD) dhe Zyra Rajonale e Bashkëpunimit Rinor (RYCO)

Partnerë: Partnerët: Zyra Rajonale e Bashkëpunimit Rinor (RYCO), GROUPE SOS Pulse, Rrjeti Rinor i Evropës Juglindore (SEEYN), Institut Francais, zyra rinore francezo-gjermane (OFAJ); Inkubatorët lokal: ARNO (Maqedonia e Veriut), Balkan Green Foundation (Kosovo), Nesto vise (B&H), Smart Kolektiv (Serbi), IEC Tehnopolis (Mali I Zi) dhe Yunus Social Business (Shqipëri)

Lexo më shumë
Ide të gjelbërta image

Ide të gjelbërta

Data: 2015

Donatorë: Fondin e Vëllezërve Rokfeller (Rockefellers Brothers Fund) - SHBA

Partnerë: ARNO (Kordinator kombëtar), (Kordinator kombëtar: Shoqata e Menaxhimit dhe Konsulencës “MK2000”, Fondi për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik (FIZhT), Fondacioni i Gjelbër i Ballkanit (Koordinator Rajonal), (Partnerë rajonalë janë: Fondi për Qytetarët Aktivë (Mali I Zi), Organizata për Inovacione Sociale “ARNO” (Maqedonia e Veriut), Fondacioni Mozaik (Bosnja dhe Hercegovinë), Partners Albania (Shqipëri), LENS (Kosovë), Të Drejtat e Njeriut360 -(HumanRights360)( (Greqi) dhe Fondacioni Trag-(Trag Foundation), (Serbi).

Lexo më shumë
INN@SEE- Sipërmarrja inovative sociale me angazhimin e të rinjve image

INN@SEE- Sipërmarrja inovative sociale me angazhimin e të rinjve

Data: 2019 - 2021

Donatorë: E+ (Komisioni Europian)

Partnerë: Universiteti Pedagogjik i Krakow - Poloni (Kordinator), Desert Bloom - Jordan, ARTER - Territori i Kërkimit të Atraktivitetit - Itali

Lexo më shumë
Harta gastronomike e Ballkanit Perëndimor image

Harta gastronomike e Ballkanit Perëndimor

Data: 2019 - 2020

Donatorë: Fondi I Ballkanit perëndimor

Partnerë: “Gjenerator” - Vranje, Serbi (Kordinator) dhe partnerë: “ARNO” - Shkup, Maqedonia.V, “KFIC” - Gjilan, Kosovë dhe “Bona Fide” - Pljevlja, Mali i Zi

Lexo më shumë
Ekonomia shoqërore pa kufij image

Ekonomia shoqërore pa kufij

Data: 2019 - 2020

Donatorë: Fondi Visegrad

Partnerë: Fondacioni Barka për ndihmë të ndërsjellë - Polonia (Kordinator), Komuna Revfulop - Hungari, Komuna e Krobisë - Poloni, Ushtria e Shpëtimit - Republika Çeke

Lexo më shumë
Shkëmbimet KA1 image

Shkëmbimet KA1

Data: 2014

Donatorë: E+ (Komisioni Europian)

Partnerë: Various

Lexo më shumë
SEED image

SEED

Data: 2020 - 2022

Donatorë: E+ (Komisioni Europian)

Partnerë: ARNO (Kordinator), shkolla mesme “Rade Jovchevski Korchagin” nga Shkupi, Maqedonia.V, "Prva Susacka Gimnazija" nga Rijeka, Kroaci, shkolla e mesme “Lizdeikos" nga Radviliskis, Lituani dhe OJQ-ja “GoGreen” nga Belgjika

Lexo më shumë
STRET Veglat e mësuesve image

STRET Veglat e mësuesve

Data: 2018 - 2021

Donatorë: E+ (Komisioni Europian)

Partnerë: ARNO (Kordinator), shkolla mesme “Rade Jovchevski Korchagin” nga Shkupi, Maqedonia.V, "Prva Susacka Gimnazija" nga Rijeka, Kroaci, shkolla e mesme “Lizdeikos" nga Radviliskis, Lituani dhe OJQ-ja “Out of the Box” nga Belgjika

Lexo më shumë
Studentë sot- sipërmarrës të përgjegjshëm nesër (S.T.R.E.T) image

Studentë sot- sipërmarrës të përgjegjshëm nesër (S.T.R.E.T)

Data: 2017 - 2019

Donatorë: E+ (Komisioni Europian)

Partnerë: ARNO (Kordinator), shkolla mesme “Rade Jovchevski Korchagin” nga Shkupi, Maqedonia.V, "Prva Susacka Gimnazija" nga Rijeka, Kroaci, shkolla e mesme “Lizdeikos" nga Radviliskis, Lituani dhe OJQ-ja “Out of the Box” nga Belgjika

Lexo më shumë
Ky është Ballkani im – Ture gastronomike dhe suvenire kull për promovimin e mësimit ndërkulturor dhe dialogut image

Ky është Ballkani im – Ture gastronomike dhe suvenire kull për promovimin e mësimit ndërkulturor dhe dialogut

Data: 2019 - 2020

Donatorë: Zyra Rajonale e Bashkëpunimit Rinor (RYCO)

Partnerë: ARNO (Kordinator), BH Crafts - Bosnje dhe Hercegovinë (bashkë-kërkuese), Shkolla e Lartë Shtetërore e Arteve të Bukura dhe Dizajni “Lazar Licenoski” - Shkup, Maqedonia.V, ShMQSh “Lazar Tanev” - Shkup, Maqedonia.V

Lexo më shumë
Orë gatimi Slow Food – Sipërmarrësia Sociale në menu image

Orë gatimi Slow Food – Sipërmarrësia Sociale në menu

Data: 2018 - 2019

Donatorë: OJQ-ja “Konekt” në partneritet me Fondacionin Apolonia dhe Qendrën e Politikave Tatimore

Partnerë: Slow Food Vodno, ShMQSh"Lazar Tanev"- Shkup, Maqedonia e Veriut

Lexo më shumë
Orë Gatimi – Çmimi për ndikim social (Social Impact Award) image

Orë Gatimi – Çmimi për ndikim social (Social Impact Award)

Data: 2015 - 2016

Donatorë: Çmimi për ndikim social (Social Impact Award)

Partnerë: ARNO (Kordinator), Shkollën Shtetërore të AAP-së për Gastronominë ShMQSh”Lazar Tanev", Kuzhinjerë të famshëm, www.gotvi.mk (portal për ushqim)

Lexo më shumë
Holokausti në Ballkan – Hulumtimi, Edukimi, Kujtimi image

Holokausti në Ballkan – Hulumtimi, Edukimi, Kujtimi

Data: 2017 - 2019

Donatorë: Evropa për Qytetarët (Komisioni Evropian)

Partnerë: Mod of life- Rumania (Kordinator), Iniciativa rinore dhe civile në Luginën e Trëndafilave (Youth and Civil Initiatives in the Rose Valley) - Bullgari, Iniciativa rinore"I want! I can!" - Serbi, OJQ-ja Delta Youth - Greqi, Qendra për paqe, Jo dhunë dhe të drejtat e njeriut (nenasilje i ljudska prava) - Osijek, Kroaci

Lexo më shumë
Aktivizimi i Rinisë Rurale përmes Sipërmarrjes image

Aktivizimi i Rinisë Rurale përmes Sipërmarrjes

Data: 2017

Donatorë: E+ (Komisioni Europian)

Partnerë: La Sabina de El Bonillo- Spanjë (Kordinator)

Lexo më shumë
Angazhimi i burrave dhe djemve për barazi gjinore image

Angazhimi i burrave dhe djemve për barazi gjinore

Data: 2017 - 2017

Donatorë: UNFPA EECARO

Partnerë: ARNO (Kordinator), Y-PEER Maqedoni, Shoqata Perspektiva gjonore (Rodova Perspektiva), Organizata për mundësi të barabarta "SEMPER"– Manastir, Forumi I gruas –Tetovë, Iniciativa Qytetare e femrave ANTIKO, Organizata Humanitare Arsimore EHO, Tiiiit !Inc, Organizata e Grave të qytetit të Shkupit, Rrjeti nacional kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje

Lexo më shumë
Partneri implementues I UNFPA-s image

Partneri implementues I UNFPA-s

Data: 2017

Donatorë: Fondi i Popullsisë së Kombeve të Bashkuara (UNFPA) Maqedonia e Veriut

Partnerë: ARNO (Kordinator), Rrjeti Y-PEER Maqedoni (Partnerë)

Lexo më shumë
Cepi i zbavitjes në kufi image

Cepi i zbavitjes në kufi

Data: 2016

Donatorë: Kisha Rutgers New York, (SHBA)

Partnerë: ARNO (Kordinator), “Fshati I fëmijëve SOS- Maqedoni”, Teatri I hijeve “Hije dhe re”

Lexo më shumë
Zëri i të rinjëve image

Zëri i të rinjëve

Data: 2014 - 2015

Donatorë: UNFPA EECARO

Partnerë: ARNO (Kordinator), Y-PEER Maqedoni

Lexo më shumë
Shikim nga afër i ndërrmarrësisë sociale image

Shikim nga afër i ndërrmarrësisë sociale

Data: 2014

Partnerë: Fushat e bërë enkas për Social Enterprise Mark (UK) (Ndërmarrja sociale Mark- Mbretëra e Bashkuar)

Lexo më shumë
Kuzhina profesionale e të rinjve – Teknologji të reja për biznes social image

Kuzhina profesionale e të rinjve – Teknologji të reja për biznes social

Data: 2013 - 2015

Donatorë: UNDP

Partnerë: Youth Can (Kordinator Administrativ), ARNO (Kordinator), shkolla shtetërore e AFP-së për Gastronomi SHMQSH“Lazar Tanev” (Partner), Komuna e Qendrës (Partner)

Lexo më shumë
Përkrahësit tanë
Rockefeller Erasmus UNFPA UNDP Social Impact Award