Тековни проекти

Регионален инкубатор за социјални претпријатија – RISE 2 image

Регионален инкубатор за социјални претпријатија – RISE 2

Датум: 2022 - 2025

Донатори: Француска агенција за развој (AFD), Е+ (Европска комисија) и Регионалната канцеларија за младинска соработка (RYCO).

Партнери: Конзорциум: Регионална канцеларија за младинска соработка (RYCO), GROUPE SOS Pulse, Младинска мрежа на Југоисточна Европа (SEEYN), Француско-германска канцеларија за млади (OFAJ); Локални инкубатори: АРНО (С. Македонија), Balkan Green Foundation (Косово), Nesto vise (B&H), Smart Kolektiv (Србија), IEC Tehnopolis (Црна Гора) и Yunus Social Business (Албанија)

Дознај повеќе
S.T.R.E.T 2 – Пакет алатки за професори 2 image

S.T.R.E.T 2 – Пакет алатки за професори 2

Датум: 2022 - 2025

Донатори: Еразмус + (Европска Комисија)

Партнери: Гимназија “Radviliskio Lizdeikos” (координатор) - Литванија; АРНО - С.Македонија; СУГС “Раде Јовчески - Корчагин” - С. Македонија; Институт за вишо средно образование "Marini-Gioia"-Италија; Асоцијација “Школа за вредности” - Романија

Дознај повеќе
YOU CAN BE image

YOU CAN BE

Датум: 2022 - 2025

Донатори: Еразмус + (Европска Комисија)

Партнери: Fondation Apprentis d'Auteuil – Франција –(Кординатор), VILNIAUS KOLEGIJA – Asociatiа Scoala De Valori – Романија, Zaklada Znanje na djelu – Хрватска и АРНО -С.Македонија

Дознај повеќе
Социјални претпријатија за економски развој и социјална инклузија image

Социјални претпријатија за економски развој и социјална инклузија

Датум: 2021 - 2023

Донатори: Европска унија

Партнери: AРНO (Национален координатор), Tраг Фондација, Србија (Регионален координатор) Партнер: Здружение Оптимист, Србија

Дознај повеќе
Регионален инкубатор за социјални претприемачи image

Регионален инкубатор за социјални претприемачи

Датум: 2019 - 2022

Донатори: Француска агенција за развој (AFD) и Регионална канцеларија за младинска соработка (RYCO)

Партнери: Конзорциум: Регионална канцеларија за младинска соработка (РИКО), GROUPE SOS Pulse, Мрежа на млади во Југоисточна Европа (SEEYN), Француски Институт, Француско-германска канцеларија за млади (OFAJ);

Дознај повеќе
Зелени идеи image

Зелени идеи

Датум: 2015

Донатори: Фонд на браќата Рокфелер (САД)

Партнери: АРНО (Национален координатор), Balkan Green Foundation (регионален координатор)

Дознај повеќе
KA1 Размени image

KA1 Размени

Датум: 2014

Донатори: E+ (Европска Комисија)

Партнери: Различни

Дознај повеќе
Ова е мојот Балкан image

Ова е мојот Балкан

Датум: 2019 - 2020

Донатори: Регионална канцеларија за младинска соработка (RYCO)

Партнери: АРНО (координатор), БХ Крафтс - Босна и Херцеговина (партнер), ДСУЛУД „Лазар Личеновски“ - Скопје, СУГС „Лазар Танев“ - Скопје

Дознај повеќе

Завршени проекти

Основна студија за социјалните претпријатија во Македонија image

Основна студија за социјалните претпријатија во Македонија

Датум: 2022 - 2022

Донатори: Европска Унија

Партнери: Национален Младински Совет на Македонија (координатор); АРНО (организација за истражување)

Дознај повеќе
WB SEA- Младинска алијанса за социјална економија на Западен Балкан image

WB SEA- Младинска алијанса за социјална економија на Западен Балкан

Датум: 2020 - 2022

Донатори: Е+ (Европска Комисија)

Партнери: ADP-Zid-Црна Гора (координатор), Diesis Network -Белгија, Mladi Ambasadori -Србија, LENS - Kосово, Partners Albania for Change and Development - Албанија, Cooperazione per lo Sviluppo -Италија, АРНО - С.Македонија и CDP Globus -Босна и Херцеговина.

Дознај повеќе
INN@SEE – Младинско учество преку иновативно социјално претприемништво image

INN@SEE – Младинско учество преку иновативно социјално претприемништво

Датум: 2019 - 2021

Донатори: E+ (Европска Комисија)

Партнери: Педагошки Универзитет Краков – Полска (координатор), Desert Bloom – Јордан, АРТЕР – Италија, АРНО- С. Македонија

Дознај повеќе
SEED – Проект за развој на образование за социјалното претприемништво image

SEED – Проект за развој на образование за социјалното претприемништво

Датум: 2020 - 2022

Донатори: E+ (Европска Комисија)

Партнери: АРНО (Координатор), СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“-С. Македонија, „Прва Сушачка Гимназија“ - Хрватска, гимназија „Лиздеикос“-Литванија и здружението „Go Green “ - Белгија

Дознај повеќе
S.T.R.E.T – Пакет алатки за професори image

S.T.R.E.T – Пакет алатки за професори

Датум: 2018 - 2021

Донатори: E+ (Европска Комисија)

Партнери: АРНО (Координатор), СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“-С. Македонија, „Прва Сушачка Гимназија“ - Хрватска, гимназија „Лиздеикос“-Литванија и здружението „Out of the box“ - Белгија

Дознај повеќе
Гастрономска мапа на Западен Балкан image

Гастрономска мапа на Западен Балкан

Датум: 2019 - 2020

Донатори: Фонд Западен Балкан

Партнери: “Генератор” – Врање, Србија (Координатор) и партнери: “АРНО” – Скопје, С. Македонија, “КФИЦ” – Гнилане, Косово и „Бона Фиде“ – Пљевља, Црна Гора.

Дознај повеќе
Социјална економија без граници image

Социјална економија без граници

Датум: 2019 - 2020

Донатори: Вишеградскиот фонд

Партнери: Фондација „Барка“ - Полска (координатор), општина Ревфулоп - Унгарија, општина Кробија - Полска, Армија на спасот – Чешка

Дознај повеќе
Ученици денес – одговорни претприемачи утре image

Ученици денес – одговорни претприемачи утре

Датум: 2017 - 2019

Донатори: E+ (Европска Комисија)

Партнери: АРНО (Координатор), СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“-С. Македонија, „Прва Сушачка Гимназија“ - Хрватска, гимназија „Лиздеикос“-Литванија и здружението „Out of the box “ - Белгија

Дознај повеќе
Часови за готвење Slow Food – социјално претприемништво на менито image

Часови за готвење Slow Food – социјално претприемништво на менито

Датум: 2018 - 2019

Донатори: НВО „Конект“ во партнерство со Фондацијата „Аполонија“ и Центарот за даночна политика.

Партнери: „Slow Food Водно“, СУГС„Лазар Танев“ - Скопје

Дознај повеќе
Часови за готвење image

Часови за готвење

Датум: 2015 - 2016

Донатори: Social Impact Award

Партнери: АРНО (координатор), СУГС „Лазар Танев“, познати готвачи, gotvi.mk

Дознај повеќе
Активирање на руралната младина преку претприемништво image

Активирање на руралната младина преку претприемништво

Датум: 2017

Донатори: E+ (Европска Комисија)

Партнери: „La Sabina de El Bonillo“ - Шпанија (Координатор)

Дознај повеќе
Вклучување на мажите и момчињата за родова еднаквост image

Вклучување на мажите и момчињата за родова еднаквост

Датум: 2017 - 2017

Донатори: Регионалната канцеларија на УНФПА за источна Европа и централна Азија

Партнери: АРНО (Координатор), Y-PEER Македонија

Дознај повеќе
Партнер за имплементација на  УНФПА image

Партнер за имплементација на УНФПА

Датум: 2017

Донатори: AРНО (Координатор), Y-PEER Македонија (партнер)

Партнери: Фонд за население на Обединетите Нации (УНФПА)

Дознај повеќе
Забавно детско катче на границите image

Забавно детско катче на границите

Датум: 2016

Донатори: Рутгерс Њујорк (САД)

Партнери: АРНО (координатор), „СОС Детско село Македонија“, театар на сенки „Сенки и облаци“

Дознај повеќе
Младински глас image

Младински глас

Датум: 2014 - 2015

Донатори: Фонд за население на Обединетите нации (УНФПА) за Источна Европа и Централна Азија

Партнери: Фонд за население на Обединетите нации (УНФПА) за Источна Европа и Централна Азија

Дознај повеќе
Поглед одблизу на социјалните претпријатија image

Поглед одблизу на социјалните претпријатија

Датум: 2014

Партнери: Кампања за Social Enterprise Mark (UK)

Дознај повеќе
Холокаустот на Балканот – истражување, едукација, сеќавање image

Холокаустот на Балканот – истражување, едукација, сеќавање

Датум: 2017 - 2019

Донатори: Европа за граѓаните (Европска комисија)

Партнери: „Mod of life“ - Романија (координатор), „Младински и граѓански иницијативи во долината на розите “ - Бугарија, Младинска иницијатива „Сакам! Можам! “- Србија, „ Делта млади“ невладина организација - Грција, „Центар за мир, ненасилство и човекови права“ - Осијек, Хрватска

Дознај повеќе
Младинска професионална кујна – нови технологии за социјален бизнис image

Младинска професионална кујна – нови технологии за социјален бизнис

Датум: 2013 - 2015

Донатори: УНДП

Партнери: Младите Можат (административен координатор), АРНО (координатор), СУГС „Лазар Танев“-Скопје (партнер), општина Центар (партнер)

Дознај повеќе
Наши поддржувачи
Rockefeller European commission UNFPA UNDP Social Impact Award Erasmus RYCO French Developement Agency Национална Агенција за образовни програми и мобилност МК