Ide të gjelbërta image

Ide të gjelbërta

Data

2015

Donatorë

Fondin e Vëllezërve Rokfeller (Rockefellers Brothers Fund) - SHBA

Partnerë

ARNO (Kordinator kombëtar), (Kordinator kombëtar: Shoqata e Menaxhimit dhe Konsulencës “MK2000”, Fondi për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik (FIZhT), Fondacioni i Gjelbër i Ballkanit (Koordinator Rajonal), (Partnerë rajonalë janë: Fondi për Qytetarët Aktivë (Mali I Zi), Organizata për Inovacione Sociale “ARNO” (Maqedonia e Veriut), Fondacioni Mozaik (Bosnja dhe Hercegovinë), Partners Albania (Shqipëri), LENS (Kosovë), Të Drejtat e Njeriut360 -(HumanRights360)( (Greqi) dhe Fondacioni Trag-(Trag Foundation), (Serbi).

Fjalët kyçe

ide të gjelbërta, ekonomia e gjelbër, ekonomia sociale, konkurs, projekt rajonal

Filantropi nëpërmjet ideve të gjelbërta (FIGj) (ri-emërtuar në “Balkan Green Ideas” nga viti 2020) është një projekt rajonal i drejtuar nga Fondacioni i Gjelbër i Ballkanit, me mbështetje nga Fondi i Vëllezërve Rockefeller (SHBA) në kuadër të Programit të tyre të Ballkanit Perëndimor.

“Balkan Green Ideas” ka për qëllim të stimulojë dhe inkurajojë inovacionet rreth ideve të biznesit të gjelbër në nivelin lokal dhe të hulumtojë rolin e filantropisë në angazhimin e komuniteteve lokale për të gjeneruar ide të biznesit të gjelbërt, që përdorin burimet lokale dhe rigjallërimin e zhdukjes së zinxhirëve tradicionale të prodhimit dhe tregjeve të bazuara në komunitet.  Konkursi është një grumbullim i 21 finalistëve më të mirë kombëtar nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Greqia, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia (3 fitues nga secili vend).

Konkurrenca funksionon përmes një kriteri të strukturuar dhe të verifikuar, duke përfshirë një proces që siguron zgjedhjen transparente të ideve fituese. Kjo iniciativë ka si qëllim të mbështesë idetë e gjelbra vendore dhe synon të arrijë në zonat më të margjinalizuara rurale.

Kjo udhëhiqet nga qëllimi për të frymëzuar dhe inkurajuar më shumë komunitete, grupe dhe / ose individë që kanë ide origjinale dhe inovative për të filluar bizneset e tyre të vogla, jeshile dhe sociale.

Më shumë informacion në lidhje me Thirrjet e Hapura dhe të gjitha detajet në lidhje me konkursin kombëtar mund të gjenden në www.zeleniidei.mk,(konkursi “Ide të gjelbërta 2021”, është i hapur për aplikime!) dhe informacionet rajonale mund të gjenden këtu www.balkangreenideas.org

Në total, deri më sot, janë investuar 70 000 dollarë për krijimin dhe mbështetjen e bizneseve të gjelbëra dhe sociale në Maqedoninë Veriore, përmes menaxhimit dhe realizimit të suksesshëm të projektit. Të gjitha entitetet e akorduara monitorohen dhe vlerësohen nga ARNO dhe më tej janë të ekspozuar ndaj ngritjes së kapaciteteve, konsulencës së përshtatur dhe pjesëmarrjes në programe për rrjetëzim, përputhje dhe ekspozim shtesë të tregut.

Pikat kryesore: Në vitin 2015, kur ARNO filloi administrimin e konkursit kombëtar, Maqedonia Veriore mori fituesin e saj të parë rajonal, Koperativa për konsumatorë organikë “Toka jonë e bukur”. Në vitin 2016, Idea e Gjelbër e Maqedonisë, përsëri, fitoi në konkursin rajonal – “SPIN” (Marta Mojsova, një arkitekte e re që bën reciklimin e mobiljeve). Në vitin 2017, konkursi rezultoi me dy fitues rajonalë nga M.V: “Eco Iluzione” (Kristian Shopov, magjistar që përdor zbavitjen në mënyr edukative) dhe “Ushqim për të gjithë” (platformë për shitje të ushqimit në minutën e fundit). Në vitin 2019, 2 çmime u fituan nga start-up-at e M.V, në konkursin rajonal: “Challenger” (një aplikacion mobil që inkurajon njerëzit për të mbledhur hapa të gjelbër dhe për të marrë çmime), dhe “Bio Smart Rice” (oriz i rritur në tokë të thatë, prodhim që zvogëlon inputet dhe rreziqet mjedisore, drejtohet nga fermerë organikë nga Koçani).Në vitin 2020, ideja rajonale fituese e Maqedonisë së Veriut është “Weiss Additive” nga inovatorja e re Sofija Daceva, e cila përmes parimit të ekonomisë rrethore prodhon një shtesë ushqimore të marrë nga përpunimi i oxhaqeve.

Videot e projektit

Lajme të ngjashme

Ide të gjelbërta image

?KONKURSI “IDE TË GJELBËRTA 2021”, ËSHTË I HAPUR PËR APLIKIME!?

Filantropi nëpërmjet ideve të gjelbërta (FIGj) (ri-emërtuar në “Balkan Green Ideas” nga viti 2020) është një projekt rajonal i drejtuar nga Fondacioni i Gjelbër i… […]

Read More…

Lexo më shumë
Ide të gjelbërta image

Thirrje e hapur për pjesëmarrje në projektin Balkan Green Academy 2020/2021, aplikoni deri më 31 Gusht

Filantropi nëpërmjet ideve të gjelbërta (FIGj) (ri-emërtuar në “Balkan Green Ideas” nga viti 2020) është një projekt rajonal i drejtuar nga Fondacioni i Gjelbër i… […]

Read More…

Lexo më shumë
Ide të gjelbërta image

A keni dëgjuar lajmin e madh? Përsëri, dy ide të Gjelbra nga Maqedonia e Veriut, janë fituese rajonale

Filantropi nëpërmjet ideve të gjelbërta (FIGj) (ri-emërtuar në “Balkan Green Ideas” nga viti 2020) është një projekt rajonal i drejtuar nga Fondacioni i Gjelbër i… […]

Read More…

Lexo më shumë
Ide të gjelbërta image

Nga mbeturinat e verës (bërsitë) tek aditivet për industrinë ushqimore, metodat bioteknologjike për mjaltin e shëndetshëm dhe mbrojtja e fenomenit të staneve, janë fituesit e konkursit të këtij viti “idetë e gjelbërta” të organizuar nga ARNO

Filantropi nëpërmjet ideve të gjelbërta (FIGj) (ri-emërtuar në “Balkan Green Ideas” nga viti 2020) është një projekt rajonal i drejtuar nga Fondacioni i Gjelbër i… […]

Read More…

Lexo më shumë