About us

ARNO është një organizatë (shoqatë) për Inovacione Sociale e themeluar në peizazhin civil të Maqedonisë së Veriut në vitin 2013. Shoqata filloi duke siguruar zgjidhje për sfida të mëdha globale me veprime të vogla dhe lokale. Menjëherë pas projektit të tij të parë, ARNO u bë i njohur si një udhëheqës themelor në fushën e Ndërmarrësisë Sociale. Falë menaxhimit të suksesshëm të “Konkursit së Ideve të Gjelbërta” për shumë vite, ajo gjithashtu njihet si një burim kombëtar për vetëdijësim dhe frymëzim në fushën e Sipërmarrjes së Gjelbër. ARNO është një organizatë me vizion, talent, energji dhe burime, një organizatë që mund të konsiderohet si një burim kreativ për përmirësimin e komunitetit në të cilin jetojmë. Ka vlera dhe qëndrime organizative që promovojnë dhe mbajnë inovacionin, siç janë:

Pritje e një kuptimi të thellë të çështjeve të ndërlikuara shoqërore, kultura e inovacionit & orientimi i tregut

Misioni dhe vizioni ynë

Misioni ynë: ARNO zhvillon dhe mbështet inovacionet sociale,  nëpërmjet dizajnimit të opsioneve të reja dhe iniciativave të ndryshme sociale, të cilat zhvillojnë  qytetarë aktivë dhe të pavarur, që  veprojnë së bashku dhe kontribuojnë në zhvillimin e komunitetit dhe të ndryshimeve pozitive shoqërore.

Vizioni ynë: Duke formuar të ardhmen duke shpërndarë burimet tona dhe duke zbuluar qasje të reja.

Zonat kryesore

inovacione sociale, sipërmarrje sociale, ekonomi e gjelbër, AFP për punësim të të rinjve, filantropi dhe Përgjegjësi shoqërore e korporatës (PShK), axhendë zhvillimore, post-2015, avokim, rinia.

Strategjia e ARNO-s është e integruar në vendimmarrje duke e përfshirë atë në diskutim në mbledhjet e Asamblesë Vjetore dhe të Bordit Ekzekutiv. Idetë e reja të krijuara dhe proceset e vlerësimit janë azhurnuar për të pasqyruar objektivat më të gjera të performancës të përcaktuara në strategjinë e saj, për të lidhur përparësitë në të gjitha nivelet e organizatës. Gjatë gjithë vitit, ekipi i menaxhimit të

ARNO-s, rishikon shfaqjet dhe miraton veprimet e ardhshme të udhëhequra nga strategjia e tij. Teksa ARNO ecën përpara, ajo është e përqendruar në arritjen e qëllimeve të saj, ndërsa ndërton kapacitete institucionale, menaxhon rreziqe të reja dhe përqafon mundësi që rrisin kontributin në rolin e shoqërisë civile.

Fushat e programit

Si një Organizat shoqërore inovative, ARNO ka qenë në gjendje të përkthej misionin dhe vizionin e saj në projekte dhe aktivitete që theksojnë përkushtimin, gatishmërinë dhe aftësinë e tij për të inovuar në mënyrë që t’i përgjigjet sfidave sociale. Organizata beson se veprimet e shoqërisë civile janë një mënyrë e fuqishme për të krijuar ndryshime të qëndrueshme për komunitetet. Kështu që, puna e përqëndruar në fushat e programit dhe qëllimet strategjike të shoqëruara me ndërtimin e aftësive, burimeve dhe marrëdhënieve, është rruga drejt ndërtimit të ndikimit më të fortë.

Një fushë programi është një temë që ka ndikim në punën e ARNO-s dhe komunitetet me interes. Është një zonë me mundësi të konsiderueshme dhe kërkon përqendrim dhe angazhim të gjerë të organizatës. Me theks në përdorimin e qasjeve të inovacionit social, puna e ARNO-s është e strukturuar rreth 4 fushave kryesore të programit:
Programi i Inovacioneve Sociale, Programi i Zhvillimit të Qëndrueshëm, Programi i Filantropisë dhe Programi Rinor.

Ekipi

ARNO është themeluar nga mendje të ndritshme dhe krijuese me zemra filantropike, të cilët janë të apasionuar pas bashkësive dhe shkaqeve të tyre. Por drejtimi i OSHC-së dhe shkallëzimi i ndikimit të tij kërkon më shumë sesa pasion. Ajo merr njohuri, aftësi, burime, partneritiete, kohë, planifikim, durim dhe fleksibilitet, si dhe mbështetje dhe udhëzim nga aktorët që njohin rolin e tyre. Kjo është arsyeja pse ekipi i ARNO-s është me shumë përvojë në industri dhe fusha të ndryshme (sektori civil, industria e IT-së, MP, gazetari, reklamim, sociologji etj.), Ku ata zotërojnë aftësi specifike dhe angazhim për zhvillim në ekspertizën e tyre.

ARNO kërkon të ushqejë një mjedis pune gjithëpërfshirës dhe të larmishëm, i cili pranon njerëz nga të gjitha etnitetet, fetë, orientimet seksuale dhe identitetet gjinore që ndajnë të njëjtat vlera të respektit dhe përgjegjësisë së ndërsjellë.

Janevska Irina photo

Janevska Irina

PRESIDENTJA
Ivona Krstevska photo

Ivona Krstevska

MENAXHERE PROGRAMI
Shemsedin Iljaz photo

Shemsedin Iljaz

MENAXHER FINANCIAR
Katerina Panova Matoska photo

Katerina Panova Matoska

MENAXHERE ADMINISTRATIVE
Nikola Vojnov photo

Nikola Vojnov

MENAXHER I MARKËS
Martina Jachevska photo

Martina Jachevska

MENAXHERE E MARREDHENIEVE ME KOMUNITETIN
Anjeza Sadiku Gorenca photo

Anjeza Sadiku Gorenca

KOORDINATOR PROJEKTI
Antonio Gjorgjievski photo

Antonio Gjorgjievski

KOORDINATOR PROJEKTI
Viktorija Velichkovska photo

Viktorija Velichkovska

ANËTARE E BORDIT MBIKËQYRËS
Mila Jovanovska photo

Mila Jovanovska

ANËTARE E BORDIT MBIKËQYRËS
Kristijan Miloshevikj photo

Kristijan Miloshevikj

ANËTARE I BORDIT MBIKËQYRËS
Simona Slavkova photo

Simona Slavkova

ANËTARE E BORDIT MBIKËQYRËS
Bojan Lazarevski photo

Bojan Lazarevski

VULLNETARË
Elena Bozhinovska photo

Elena Bozhinovska

VULLNETARE
Bisera Suvarieva photo

Bisera Suvarieva

VULLNETARE

Partneritetet

ARNO beson në lidership të orientuar, në të ardhmen dhe marrëdhëniet bashkëpunuese. Është anëtar i Këshillit Kombëtar të Rinisë në Maqedoni, Y-PEER Maqedoni, Platformë për Rrjetim ndërmjet Organizatave të Shoqërisë Civile dhe Autoriteteve Lokale, dhe Evropës Lindore dhe Azisë Qendrore (EECA) MenEngage Platformës. Në vitin 2017, ARNO ishte Partneri Zbatues Kombëtar i UNFPA-së për Komponentin e Rinisë nga plani i tyre vjetor i punës.

Rockefeller Brothers Fund logo Erasmus+ logo UNFPA logo UNDP logo Social Impact Award logo

Pikat të tjera kryesore dhe faktet interesante

#1

Në vitin 2015, ARNO mori çmimin e Ndikimit Social (Social Impact Award) dhe vendosi nismën Orët e Gatimit (si një aktivitet ekonomik / ëndërra është të krijojmë ndërmarrjen sociale Spin-off).

#2

Projekti i parë i ARNO-s, "Kuzhina e Rinisë Profesionale- Teknologjitë e reja për biznesin social", u përdor në librin për Inovacionin dhe Sipërmarrjen për studimet e viteve të para, si një histori suksesi në Iniciativën e Sipërmarrjes Sociale.

#3

Çmimi për krijimin e faqes në internet: www.coolinari.mk mori çmimet për krijimin e faqes më të mire në internet: Vendi i dytë në 2017 dhe 2018 në kategorinë "Ushqim dhe Shëndet".

#4

Mobiljet e zyrave të ARNO-s janë të re-used nga një prej fituesve të Konkurrësit së Ideve të Gjelbërta (SPIN).

#5

Materialet promovuese të ARNO-s janë bërë me letër të riciklueshme me fara lulesh, një produkt i WIZART-it, fitues I garës kombëtare Ide të Gjelbërta 2018.

#6

Aktivisti Antonio Gjorgjievski, kuzhinier dhe kordinator i aktiviteteve në Programin Coolinari, mori Çmimin e Angazhimit Qytetar të të Rinjve - Çmimin e Pjesëmarrjes së Qytetarëve të Rinj 2016.

Shkarko

Raporte vjetore për gjendjen me të drejtat e njeriut