Trajnim për mësuesit e sipërmarrjes sociale në Itali image

Trajnim për mësuesit e sipërmarrjes sociale në Itali

Nga data 30 mars deri më 5 prill në Amalfi të Italisë u mbajt trajnimi “Zhvillimi i kornizës së kompetencave për mësuesit e sipërmarrjes sociale” nga projekti “Teachers’ Toolkit 2”, në të cilin morën pjesë së bashku Marjan Itsoski dhe Katerina Panova Matoska nga ARNO së bashku me ekspertë të arsimit nga Maqedonia e Veriut dhe përfaqësues nga partnerët e projektit SHMQSH “Rade Jovçeski – Korçagin”, Instituti për Arsim të Lartë të Mesëm “Marini-Gioia” nga Italia dhe Shoqata “Scoala De Valori” nga Rumania. Trajnimi u drejtua nga edukatorë nga “UAB”. Shkolla e Arsimit”, një lider në transformimin drejt arsimit të bazuar në aftësi në Lituani.

Pjesëmarrësit u mirëpritën ngrohtësisht nga partneri – Instituti për Arsimin e Mesëm të Lartë “Marini-Gioia” dhe kryetari i komunës së Amalfit.  Trajnimi u zhvillua në disa lokacione në rajon: ndërtesat komunale në Majori dhe biblioteka e qytetit të Amalfit. Me këtë rast pjesëmarrësit patën mundësinë të njihen më shumë me punën dhe rolin e komunave në sistemin arsimor dhe mbështetjen e edukimit sipërmarrës dhe sipërmarrjes lokale.

Trajnimi ishte një mundësi për partnerët që të fitojnë njohuri për kompetencat e mësuesve dhe edukatorëve në nivel evropian dhe të ndajnë përvojat e tyre në edukimin dhe programet e sipërmarrjes në vendet e tyre përkatëse. Trajnuesit udhëhoqën pjesëmarrësit në identifikimin dhe përcaktimin e kompetencave kryesore që duhet të ketë çdo profesor në sipërmarrjen sociale, si dhe udhëzuan pjesëmarrësit për të vendosur metodologjinë dhe strukturën e udhëzimeve të kornizës së kompetencave që partnerët do të punojnë në periudhën në vijim. Për më tepër, Asociatia Scoala De Valori – Rumani prezantoi platformat për kompetencat dixhitale të mësuesve dhe edukatorëve të Bashkimit Evropian, DigiCompEdu dhe Selfie, për të cilat do të organizohen punëtori të mëtejshme online.

“Trajnimi ishte një mundësi e shkëlqyer për të mësuar më shumë për një temë komplekse siç janë kompetencat e mësuesve të sipërmarrjes sociale dhe për të marrë një ide më të mirë të metodologjisë së nevojshme për të krijuar manuale dhe materiale të tjera edukative për edukim më të mirë të sipërmarrjes sociale. Ishte vërtet kënaqësi të punoja me edukatorë nga Shkolla e Arsimit UAB, të cilët ndanë përvojat dhe njohuritë e tyre dhe na ndihmuan të kuptojmë më mirë arsimin e bazuar në aftësi. “- tha Marjan Icoski, menaxher programi në ARNO.

Përkrahësit tanë
Rockefeller European commission UNFPA UNDP Social Impact Award Erasmus RYCO French Developement Agency Национална Агенција за образовни програми и мобилност МК