Thirrje për pjesëmarrje: E + shkëmbim në Rumani për të rinjtë image

Thirrje për pjesëmarrje: E + shkëmbim në Rumani për të rinjtë

ARNO, në kuadër të projektit “For Unlimited Energy Levels – Empowerment through Sport (FUEL)” , shpall thirrje për pjesëmarrje në shkëmbimin rinor, në periudhën 11-18 korrik 2022 , në Rumani. Më shumë informacion mbi thirrjen mund të gjeni këtu (në maqedonisht).

Social share