APLIKONI për një risi idesh për ndërmarrje sociale – 6 qershor në Shkup image

APLIKONI për një risi idesh për ndërmarrje sociale – 6 qershor në Shkup

ARNO, në kuadër të projektit INN@SE – Pjesëmarrja e të rinjve përmes sipërmarrjes sociale inovative, shpall thirrjen për pjesëmarrje në inovathon për ide për ndërmarrje sociale. Ngjarja do të mbahet në Shkup më 6 qershor (e hënë) dhe do të zgjasë gjithë ditën.
Më shumë informacion mbi thirrjen mund të gjeni këtu (në maqedonisht).

Social share