Ekonomia shoqërore pa kufij image

Ekonomia shoqërore pa kufij

Data

2019 - 2020

Donatorë

Fondi Visegrad

Partnerë

Fondacioni Barka për ndihmë të ndërsjellë - Polonia (Kordinator), Komuna Revfulop - Hungari, Komuna e Krobisë - Poloni, Ushtria e Shpëtimit - Republika Çeke

Fjalët kyçe

sipërmarrje sociale, ekonomi sociale, rrjetëzimi

Ekonomia Sociale pa Kufij është një projekt i financuar nga Fondi Visegrad, i implementuar nga Fondacioni Barka për Ndihmë të Ndërsjellë nga Polonia, në partneritet me ARNO nga Maqedonia e Veriut, Ushtria e Shpëtimit nga Republika Çeke, Komuna Revfulop nga Hungaria dhe Komuna e Krobia nga Polonia.

Shoqata “Solem”, OJQ-ja “Mirësia”, “Misla”, “Qendra e Fuqizimit të Integrimit Social – SIEC” dhe “AHP” Prilep (Maqedonia.V) gjithashtu u bashkuan në konsorciume si partnerë mbështetës të Maqedonisë së Veriut.

Projekti kontribuon në rritjen e njohurive mbi ndërmarrësinë sociale, format ligjore të ndërmarrjeve sociale, financimin e ndërmarrjeve sociale, strukturat mbështetëse, klauzolat sociale në prokurimin publik dhe ndërtimin e një platforme informale ndërkombëtare të shkëmbimit të praktikave të mira. Kjo është në mënyrë që ata të jenë në gjendje të ndajnë ide dhe përvoja midis partnerëve.

Pikat kryesore: Aktiviteti i dytë i projektit ishte një vizitë studimore dhe konferencë, e organizuar në Shkup (Tetor, 2019). Axhenda 3-ditore për shkëmbimin e praktikave të mira dhe shkëmbimin e njohurive ka përfshirë një vizitë të plotë ditore në SHS të Maqedonisë, Komunën e Shuto Orizarit (lidhje kryetare) dhe organizimin e Konferencës Kombëtare. Kjo paraqiti histori suksesi nga të gjitha vendet e projektit dhe priti një panel me pjesëmarrjen e ekspertëve të shquar.

Videot e projektit