Trajnime për lehtësuesit e ardhshëm të rinj për sipërmarrje sociale image

Trajnime për lehtësuesit e ardhshëm të rinj për sipërmarrje sociale

Në kuadër të projektit të Aleancës Rinore për Ekonominë Sociale të Ballkanit Perëndimor (WB SEA), këtë vit janë mbajtur dy trajnime në Podgoricë të Malit të Zi. Në trajnim morën pjesë 24 të rinj nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Belgjika, Italia, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia.

Trajnimi i parë mbi avokimin, ndërtimin e partneritetit dhe mësimin dixhital të ekonomisë sociale u mbajt në periudhën 27 mars deri më 2 prill 2022. Në kuadër të këtij trajnimi, si lehtësues të rinj të ndërmarrësisë sociale dhe praktikues të punës rinore, u përzgjodhën për të marrë pjesë: Kamelia Kostovska, Dusica Tevçeva, Simona Vasilevska. Pjesëmarrësit kanë mundësinë të mësojnë se si të krijojnë fushata advokuese efektive dhe të përmirësojnë ekosistemet e ekonomisë sociale duke bashkëpunuar me palët kryesore të interesuara në komunitetet e tyre lokale.

Trajnimi i dytë për lehtësuesit e rinj të ndërmarrësisë sociale dhe praktikues të punës rinore është mbajtur në periudhën prej 21 tetor deri më 27 tetor 2022. Në kuadër të këtij trajnimi morën pjesë Simona Stançeva, Dona Stançeva dhe Simona Slavkova. Pjesëmarrësit e trajnimit, përmes punës në grupe, gjeneruan ide që zgjidhin problemet që lidhen me komunitetin lokal. Gjithashtu, të rinjtë mësuan mjetet: Biznes Modelin Canva, 5 Pse-të, etj. Nëpërmjet këtyre mjeteve, pjesëmarrësit kanë mundësinë të bëjnë analiza të tregut dhe të mësojnë se si ta hedhin idenë e tyre në letër.

“Ishte kënaqësi të isha pjesë e trajnimit të dytë për lehtësues të rinj të sipërmarrjes sociale. Fjalët nuk mund të shpjegojnë energjinë dhe stuhinë e ideve që vjen nga një ekip njerëzish nga fusha të ndryshme që përpiqen të gjejnë një zgjidhje për një problem të përbashkët.” tha Simona Slavkova nga ARNO, pjesëmarrëse në trajnimin e dytë.


Projekti i Aleancës Rinore të Ekonomisë Sociale të Ballkanit Perëndimor është pjesë e një strategjie më të gjerë për të mbështetur krijimin e një Aleance të Rinisë Sociale të Ballkanit Perëndimor. Projekti është një rrjet rajonal i dedikuar për ndërtimin e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile për promovimin, përfaqësimin dhe shfrytëzimin e ekonomisë sociale si një nga instrumentet më efektive për përfshirjen, inkurajimin dhe krijimin e mundësive për të rinjtë e Ballkanit Perëndimor. Projekti udhëhiqet nga ADP-Zid nga Mali i Zi, në bashkëpunim me Diesis Network (Belgjikë), Mladi Ambasadori (Serbi), LENS (Kosovë), Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (Shqipëri), Cooperazione per lo Sviluppo (Itali), ARNO (Maqedoni) dhe CDP Globus (Bosnje dhe Hercegovinë). Projekti financohet nga programi Erasmus +.

Përkrahësit tanë
Rockefeller European commission UNFPA UNDP Social Impact Award Erasmus RYCO French Developement Agency Национална Агенција за образовни програми и мобилност МК