Paraqitu për trajnimin për Design Thinking image

Paraqitu për trajnimin për Design Thinking

Si një Inkubator Kombëtar, në kuadër të projektit RISE (Inkubatori Rajonal për Ndërmarrjet Sociale), ARNO shpall Thirrje për të rinjtë (18-35 vjeç) për pjesmarrje në trajnimin Design Thinking , i cili do të mbahet në Ohër (Hotel Pella) nga 22.08.2021 – 24.08. 2021 Më shumë informacion rreth kësaj thirrjeje, mund të gjeni këtu (në gjuhën maqedonase)

Social share