Nënshkrimi i marrëveshjes për bashkëfinancim me Ministrinë e Vetëqeverisjes Lokale image

Nënshkrimi i marrëveshjes për bashkëfinancim me Ministrinë e Vetëqeverisjes Lokale

Shoqata për Inovacione Sociale “ARNO” dhe Ministria e Vetëqeverisjes Lokale, zyrtarisht nënshkruan marrëveshjen për bashkëfinancim për projektin “SEEDs: Ndërmarrjet Sociale për Zhvillim Ekonomik dhe Përfshirje Sociale”, financuar nga Bashkimi Evropian. Union, në kuadër të Programit për Bashkëpunim Ndërkufitar ndërmjet Republikës së Serbisë dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut (IPA II, 2016-2020).

“Falënderojmë shtetin për fondet e miratuara, bashkëfinancimin dhe mundësinë për të kontribuar në zhvillimin e ekonomisë së gjelbër dhe solidaritetit për ne me të vërtetë do të thotë diçka. Jemi të sigurt se ky rajon ka shumë për të ofruar – ne e dimë potencialin e 2 vendeve tona, sepse kemi 8 vjet që punojmë me partnerët “Trag Foundation” në konkursin për Idetë e Gjelbra. “Qëllimi ynë do të jetë fuqizimi i kapaciteteve dhe frymëzimi i qytetarëve për të gjeneruar biznese të reja sociale të gjelbra, të cilat do të kontribuojnë në zhvillimin ekonomik të këtij rajoni dhe përfshirjen e grupeve vulnerabël të qytetarëve në këto biznese” – tha Irina Janevska, kryetare e “ ARNO”

Projekti përfshin aktivitete për promovimin e ndërmarrjeve sociale nga rajoni kufitar, ngjarje të rrjetëzimit të tyre, programe për forcimin e kapaciteteve të tyre, parasheh shpërblime sipas nevojave të tyre dhe mentorim dhe mbështetje për të gjitha idetë që do të jenë zhvilluar në kuadër të nismës.

Kohëzgjatja e projektit është 18 muaj dhe është realizuar nga koordinatori “TRAG Foundation” në partneritet me shoqatën “Optimist” nga Republika e Serbisë dhe shoqatën për inovacione sociale “ARNO” nga Maqedonia e Veriut.

Përkrahësit tanë
Rockefeller European commission UNFPA UNDP Social Impact Award Erasmus RYCO French Developement Agency Национална Агенција за образовни програми и мобилност МК