Повик за вклучување во европски проект за социјално претприемништво image

Повик за вклучување во европски проект за социјално претприемништво

АРНО упатува повик до партнери од земјата кои сакаат да се вклучат во фокус групи и процеси кое се имплементират во рамки на  проектот „INN@SEE – Младинско учество преку иновативно социјално претприемништво“. Вашето учество и придонес во овој проект ќе биде од суштинско значење за зголемување на капацитетот на локалните актери во развојот и имплементацијата на иновативни услуги за стимулирање и поддршка на креирање услуги со социјално влијание кај младите луѓе низ Европа. Доколку сакате да бидете дел од овој проект, пополнете го следниот формулар до 05.09.2021 (недела, 23:59). Избраните учесници ќе бидат контактирани во понеделник (06.09) со насоки за следни чекори. 

Секој претставник треба да ја претставува официјално институцијата која го номинира и да потпише меморандум за соработка со АРНО. За учеството во процесот предвидено е организирање на 7 фокус групи, учество во прототипирање и тестирање на предложена услуга/иницијатива во период од 9 месеци. За учесниците е предвиден симболичен надоместок. 

Проектот промовира  социјално-претприемничко образование за млади преку иновативен пристап базиран на  резултати од научни истражувања и меѓу секторска соработка. Социјалното претприемништво е централен елемент на проектот, а воедно и медиум преку кој се постигнуваат останатите трансферзални цели. Проектот го координира педагошкиот универзитет од Краков – Полска (координатор), додека партнерски организации ,покрај АРНО, се Desert Bloom од Јордан, АРТЕР од  Италија.

За потребите на проектот ќе се користи нова метода на „отворени социјални иновации“ и ќе се учествува на локално ниво преку процес на инволвирање во фокус групи. Учеството во проектот е комбинирано на македонски и англиски јазик, при што можно е (доколку дозволи ситуацијата) да се остварат партнерски средби и патувања надвор од земјата. По отворениот повик АРНО ќе избере претставници од секоја засегната страна:

 • Државни институции – Државни институции/тела кои се даватели на услуги во областа на младинско претприемништво и/или конкретно работат на темата „социјално претприемништво за млади“, општини, центри на плански региони
 • Граѓански организации / Социјални претпријатија 
 • Младински работници (младински работници, обучувачи), мрежи на млади социјални претприемачи (доколку постојат), организации за социјално претприемништво, меѓународни организации кои работат на локално ниво (на пр. Ашока, Globalshapers, Impact Hub)
 • Организации за поддршка на бизнис Организации за поддршка на бизнисот (инкубатори, акцелератори, консултанти, стопански комори, фондации, здруженија, итн …)
 • Образование – Наставници/професори (универзитет, училишта, центри за обука), меѓународни, национални или локални организации кои се занимаваат со образование и обука за млади,

Целите на проектот потекнуваат од 3 целни области: вештини и градење на капацитети, вмрежување и градење на свест за СП. Поконкретно, целите на проектот се:

 • Промоција на претприемнички мајндест и претприемнички вештини кај младите луѓе на ниво на ЕУ
 • Обезбедување на јасни алатки за идните социјални претприемачи
 • Олеснување на пристап на младите до информации поврзани со различни можности за грантови, обуки и менторства, како и алатки на локално и меѓународно ниво
 • Промоција и вмрежување на младите социјални претприемачи
 • Промоција на европската култура на социјално претприемништво во општеството, рехабилитирајќи го претприемништвото преку социјалното претприемништво, со посебно внимание на концептот и пристапот „од млади за млади “
 • Подигнување на свеста кај младите луѓе за предизвиците кои се однесуваат на диверзитетот на заедниците, општеството, животната средина и освестување како социјалното претприемништво може да придонесе во нивно решавање
 • Да се промовира видливоста на клучните засегнати страни кои работата во полето на социјалното претприемништво и да се потенцира важноста на социјалните иновации и општествениот импакт.

 

Сподели на социјалните мрежи