Thirrje për pjesëmarrje në një projekt evropian për sipërmarrjen sociale image

Thirrje për pjesëmarrje në një projekt evropian për sipërmarrjen sociale

ARNO fton partnerë nga vendi që të përfshihen në grupet e fokusit dhe proceset që zbatohen në kuadër të projektit “INN@ SEE – Youth Participation through Innovative Social Entrepreneurship”. Më shumë informacion në lidhje me thirrjen (në Mk) mund të gjeni këtu

Social share