Shkëmbimet KA1 image

Shkëmbimet KA1

Data

2014

Donatorë

E+ (Komisioni Europian)

Partnerë

Various

Fjalët kyçe

rini, shkëmbimet, lëvizshmëria, bashkëpunimi evropian, arsim joformal

Shkëmbimet KA1 bashkojnë grupe të rinjsh nga dy ose më shumë vende, duke u siguruar atyre mundësinë për të diskutuar dhe përballur tema të ndryshme, ndërsa mësojnë për vendet dhe kulturat e njëri-tjetrit. ARNO mbështet fuqimisht idenë e mobiliteteve rinore, mësimit të bashkëmoshatarëve, arsimit joformal dhe shkëmbimit ndërkulturor dhe kështu merr pjesë si partner në Thirrjet KA1.

Deri më tani, ARNO ka mundësuar pjesëmarrjen e të rinjve në projekte të ndryshme. Për më shumë informacion mbi mundësitë aktuale dhe të ardhshme, na ndiqni këtu.

Pikat kryesore: Të gjitha kostot për shkëmbimet (udhëtimi, akomodimi dhe ushqimi) janë mbuluar plotësisht.