Ky është Ballkani im – Ture gastronomike dhe suvenire kull për promovimin e mësimit ndërkulturor dhe dialogut image

Ky është Ballkani im – Ture gastronomike dhe suvenire kull për promovimin e mësimit ndërkulturor dhe dialogut

Data

2019 - 2020

Donatorë

Zyra Rajonale e Bashkëpunimit Rinor (RYCO)

Partnerë

ARNO (Kordinator), BH Crafts - Bosnje dhe Hercegovinë (bashkë-kërkuese), Shkolla e Lartë Shtetërore e Arteve të Bukura dhe Dizajni “Lazar Licenoski” - Shkup, Maqedonia.V, ShMQSh “Lazar Tanev” - Shkup, Maqedonia.V

Fjalët kyçe

sipërmarrje sociale, inovacione sociale, bashkëpunim rajonal, ture gastronomike, rini, mobilitet

Projekti rrit ndërkulturën në kuadër të ndërmarrësisë sociale të të rinjve, duke përdorur kulturën dhe traditën për pjesëmarrje aktive të të rinjve (veçanërisht të rinjtë me më pak mundësi). Kjo është në mënyrë që ata të zhvillojnë aftësitë e tyre për t’u punësuar duke udhëtuar dhe mësuar, në ndërkohë që ngre vetëdijen rreth dialogut ndërkulturor.

Projekti zbatohet nga ARNO në partneritet me organizatën BH Crafts nga Bosnja dhe Hercegovina. “Ky është Ballkani im” angazhon nxënës të rinj nga shkollat e gastronomisë dhe artit nga Shkupi dhe Sarajeva që do:

  • Vizitojnë vendet historike / kulturore të të dy qyteteve
  • Hartojnë qoshqet e ushqimit në të dy qytetet që tregojnë histori ndërkulturore
  • Marrin pjesë në konkursin e gastronomisë (nxënës të gastronomisë)
  • Marrin pjesë në dy punëtori mbi ndërmarrësinë sociale
  • Marrin pjesë në konkursin e dizajnit për suvenir
  • Krijojnë një tur unik rreth gastronomisë për turistët

Duke bashkuar sipërmarrjen sociale dhe mësimin ndërkulturor, projekti tregon se nevojat e të rinjve janë të njëjta në ekonominë e brishtë të sotme dhe narracionet e vazhdueshme negative të mediave.

Kjo iniciativë u implementua në kuadër të “Programit Coolinari”.

Pikat kryesore: Për shkak të COVID-19, kufizimit të udhëtimit dhe lëvizshmërisë së sfiduar në rajon, projekti po rishikon aktivitet e tij.