Inkubatori rajonal për sipërmarrësit socialë (RISE) image

Inkubatori rajonal për sipërmarrësit socialë (RISE)

Data

2019 - 2022

Donatorë

Agjensia Franceze e Zhvillimit (AFD) dhe Zyra Rajonale e Bashkëpunimit Rinor (RYCO)

Partnerë

Partnerët: Zyra Rajonale e Bashkëpunimit Rinor (RYCO), GROUPE SOS Pulse, Rrjeti Rinor i Evropës Juglindore (SEEYN), Institut Francais, zyra rinore francezo-gjermane (OFAJ); Inkubatorët lokal: ARNO (Maqedonia e Veriut), Balkan Green Foundation (Kosovo), Nesto vise (B&H), Smart Kolektiv (Serbi), IEC Tehnopolis (Mali I Zi) dhe Yunus Social Business (Shqipëri)

Fjalët kyçe

sipërmarrje sociale, rinia, projekt rajonal, inkubatorë, bashkëpunim rajonal

Projekti RISE mbështet mbi 200 sipërmarrës të rinj nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia, për të zhvilluar idetë e tyre të biznesit shoqëror.

Përmes një serie punëtorish, programesh për lëvizshmëri dhe mbështetje financiare, të rinjtë do të kenë një shans për të mësuar, rritur, zhvilluar bizneset e tyre dhe në të njëjtën kohë të ndihmojnë në zgjidhjen e problemeve brenda bashkësive të tyre lokale. RISE synon të pasurojë ekosistemin e sipërmarrjes sociale të Ballkanit Perëndimor dhe të mundësojë të rinjtë të zhvillojnë zgjidhje inovative shoqërore, duke kontribuar kështu në pajtimin dhe bashkëpunimin rajonal.

Është një projekt tre-vjeçar që filloi në 1 tetor 2019, dhe tani po zbatohet në të gjithë Ballkanin Perëndimor.

ARNO është krenar që është zgjedhur si Inkubator Lokal dhe Struktur Kombëtare për Zbatimin e projektit, së bashku me partnerë të besueshëm nga rajoni.

Pikat kryesore: Karakteristikat e Kornizës RISE: Ekipet RISE (skuadrat), Risers (pjesëmarrës individual), RISE Udhëtimi, Kapitulli i Ideimit, Kapitulli i Inkubacionit, Sesioni RISE (trajnime), RISE BootCamp (ngjarje rajonale), dhe RISE ekspeditë (mobilitet).

Lajme të ngjashme

Inkubatori rajonal për sipërmarrësit socialë (RISE) image

Janë shpallur fituesit nga programi për ndërmarrësi sociale

Projekti RISE mbështet mbi 200 sipërmarrës të rinj nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia, për të zhvilluar… […]

Read More…

Lexo më shumë
Inkubatori rajonal për sipërmarrësit socialë (RISE) image

Takim premtues – Pjesëmarrësit dhe ekspertët e RISE

Projekti RISE mbështet mbi 200 sipërmarrës të rinj nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia, për të zhvilluar… […]

Read More…

Lexo më shumë
Inkubatori rajonal për sipërmarrësit socialë (RISE) image

Takimi dhe trajnimi i parë online – Udhëtimi RISE, ka filluar!

Projekti RISE mbështet mbi 200 sipërmarrës të rinj nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia, për të zhvilluar… […]

Read More…

Lexo më shumë
Inkubatori rajonal për sipërmarrësit socialë (RISE) image

Rise journey: thirrje e hapur për aplikim dhe mundsi për zhvillimin e bizneseve të gjelbërta dhe sociale

Projekti RISE mbështet mbi 200 sipërmarrës të rinj nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia, për të zhvilluar… […]

Read More…

Lexo më shumë