Vizitë studimore në Shqipëri – Ide të gjelbërta nga Ballkani image

Vizitë studimore në Shqipëri – Ide të gjelbërta nga Ballkani

Nga data 6 deri më 11 nëntor, në Durrës-Shqipëri, ARNO mori pjesë me dy finalistë kombëtarë nga konkursi “Idetë e gjelbra” në vizitën studimore për mentorë dhe sipërmarrës socialë, organizuar nga Balkan Green Foundation.

Mentorët dhe sipërmarrësit socialë nga Ballkani Perëndimor patën mundësinë të fitojnë më shumë njohuri për praktikat e mira të sipërmarrjeve sociale në Shqipëri dhe të mësojnë më shumë për rrugën e zhvillimit të tyre.

Në kuadër të kësaj vizite studimore, pjesëmarrësit vizituan dy ndërmarrje sociale nga qyteti i Beratit – Rinora Handmade, e cila prodhon sfungjerë natyralë dhe sapunë artizanal, si dhe Qukapiku – që prodhon lodra prej druri të dizajnuara për të stimuluar zhvillimin e shëndetshëm të trurit të fëmijëve në fillimet e hershme. Të dyja këto ndërmarrje sociale ishin pjesë e konkursit Balkan Green Ideas në 2020 dhe 2022.

Vizita studimore përfshinte edhe një vizitë në ndërmarrjen sociale “Qendra për Edukim Kulinar” nga Tirana, e cila punon për promovimin e ushqimeve tradicionale dhe produkteve vendase, por në të njëjtën kohë ofron kurse intensive në gatim dhe pastiçeri për studentët, duke u ofruar atyre mundësinë për punësimi. Prodhimi i gjalpit nga bajamet, arrat dhe lajthitë, duke përdorur përbërës vendas dhe ekzotikë për zhvillimin e komuniteteve rurale, është punë e ndërmarrjes sociale “Pemla”, e cila ishte gjithashtu pjesë e kësaj vizite studimore.

Vizita e fundit e qëndrimit ishte në ndërmarrjen sociale të njohur rajonale “Mrizi i Zanave” nga Fishtë e Lezhës e cila punon në fushën e agroturizmit dhe ka 100 punonjës të përfshirë në të gjitha aspektet e prodhimit të fermave, përpunimit të ushqimit dhe shërbimeve të restorantit.

Përveç kësaj, gjatë qëndrimit u organizuan dy punëtori: njëra u fokusua në ndarjen e perspektivave mbi potencialin e të rinjve në zhvillimin e bizneseve të gjelbra, ndërsa punëtoria tjetër kishte për qëllim ndarjen e mësimeve të nxjerra gjatë vizitës studimore, si dhe rekomandimet nga pjesëmarrësit që do të kontribuojnë në zhvillimin e mëtejshëm të programit Balkan Green Ideas.

“Vizita studimore për mentorë dhe sipërmarrës” mbështetet nga programi Erasmus Plus dhe fondi i vëllezërve Rockefeller.

Përkrahësit tanë
Rockefeller European commission UNFPA UNDP Social Impact Award Erasmus RYCO French Developement Agency Национална Агенција за образовни програми и мобилност МК