Vizitë studimore në Qipro image

Vizitë studimore në Qipro

Në periudhën nga 1 deri më 4 nëntor,  në Qipro u mbajt seminari kontaktues me titull “Vlerësimi i buxhetit për realizimin e propozimit për partneritet për bashkëpunim”. Shemsedin Iljazi mori pjesë në seminarin kontaktues si përfaqësues nga ARNO, së bashku me kolegët e shkollave fillore “Shën Kliment Ohridski” nga Makedonski Brod, “Tosho Velkov Pepeto” nga Kavadari dhe nga shkolla e mesme “Nikola Karev” nga Strumica.

Në këtë ngjarje transnacionale morën pjesë 70 pjesëmarrës nga 17 vende, dhe fokusi ishte në ngritjen e kapaciteteve të përfituesve potencialë të programit Erasmus+ në fushën e planifikimit dhe zbatimit të suksesshëm të buxheteve për aktivitetet në partneritetet e bashkëpunimit në aksionet KA210 dhe KA220.

Në të morën pjesë ekspertë të lartë nga Europa si dhe përfaqësues të Agjencive Kombëtare të cilët ndanë praktikat dhe njohuritë e tyre me pjesëmarrësit. Eksperti Paul Guest nga firma konsulente Orient, nga Irlanda mbajti një seminar të titulluar “Financimi me shumën e përgjithshme: A-Z i njohurive dhe pritshmërive”, ku ndau të gjithë elementët kryesorë të krijimit të një buxheti për financimin e një sasie të madhe të propozimeve për partneritete bashkëpunuese.

Seminari i kontaktit u zhvillua falë bashkëpunimit strategjik ndërmjet Agjencisë Kombëtare për Programe Arsimore Europiane dhe Lëvizshmëri të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Agjencisë Kombëtare të Qipros për Erasmus + Youth in Action.

Përkrahësit tanë
Rockefeller European commission UNFPA UNDP Social Impact Award Erasmus RYCO French Developement Agency Национална Агенција за образовни програми и мобилност МК