Thirrje për punë image

Thirrje për punë

ARNO po kërkon një anëtar të ri të ekipit i cili do ta gjejë vetën në rolin e një menaxheri programi duke kontribuar në zhvillimin dhe zbatimin e programeve në fushën e sipërmarrjes sociale dhe të gjelbër.

Shpallja e plotë është në dispozicion në gjuhën maqedone

Social share