Të rinjtë nga projekti RISE mësuan komunikimin strategjik me ekspertin Bojan Kordalov image

Të rinjtë nga projekti RISE mësuan komunikimin strategjik me ekspertin Bojan Kordalov

Si pjesë e projektit RISE, më 26 janar 2022 u mbajt një seminar për komunikim strategjik, i ndjekur nga një prezantim mbi pitching të suksesshëm.Punëtoria u drejtua nga eksperti i komunikimit Bojan Kordalov i cili në mënyrë origjinale dhe të drejtpërdrejtë bëri një hyrje të shkëlqyer në temë, dha shembuj përkatës për hartimin e një plani komunikimi,përvetësimi i grupeve të synuara për të cilat synohet produkti ose shërbimi i ofruar nga ndërmarrjet sociale.

Punëtoria u zhvillua në një atmosferë dinamike dhe ishte krijuar për të ofruar përgjigje për pyetjet e përgatitura më parë të të rinjve nga ekipet (për të cilat pjesëmarrësit morën lëvdata të sinqerta nga ligjëruesi dhe duartrokitje për thellësinë dhe rëndësinë e pyetjeve).Punëtoria e Bojan Kordalov u pasua nga prezantimi i Olga Rajçiq për pitching (prezantim i suksesshëm i ideve), me udhëzime se si ekipet mund të bëjnë prezantimet më të suksesshme të prezantimit të tyre përfundimtar përpara se të shpallin fituesit që do të vazhdojnë në fazën e ardhshme të inkubacionit. Punëtoria u zhvillua online në platformën Zoom.

Punëtori e ekspertëve në kuadër të projektit RISE – me folës të ftuar Bojan Kordalov

Projekti RISE është zhvilluar dhe monitoruar nga një konsorcium i përbërë nga Zyra Rajonale për Bashkëpunim Rinor (RYCO), GROUPE SOS Pulse, Rrjeti Rinor i Evropës Juglindore (SEEYN), Institut Francais dhe Zyra Rinore Franko-Gjermane (OFAJ) dhe zbatohet nga gjashtë inkubatorë vendas: ARNO, Balkan Green Foundation, Nesto vise, Smart Kolektiv, IEC Tehnopolis dhe Yunus Social Business. Ky projekt është bashkëfinancuar nga Agjencia Franceze për Zhvillim (AFD) dhe Zyra Rajonale për Bashkëpunim Rinor (RYCO).

Përkrahësit tanë
Rockefeller European commission UNFPA UNDP Social Impact Award Erasmus RYCO French Developement Agency Национална Агенција за образовни програми и мобилност МК