Takimi i dytë i partnerëve të projektit YOU CAN BE,  në Zagreb image

Takimi i dytë i partnerëve të projektit YOU CAN BE, në Zagreb

Nga data 5 deri më 6 qershor,  në Zagreb të Kroacisë, “Znanje na delu”, ishte nikoqire e   takimit të  dytë të partnerëve të projektit YOU CAN BE. Ky takim mblodhi së bashku përfaqësues nga të gjithë partnerët e projektit,  për të diskutuar ecurinë e Dokumentit Intelektual 2 – “Manual për Mentorët”. Takimi rezultoi  një ngjarje produktive dhe bashkëpunuese, ku pjesëmarrësit dhanë komente të rëndësishme dhe plane për trajnimin e radhës për mentorë , të planifikuar për t’u mbajtur në Shkup në fund të korrikut.

Gjatë takimit, partnerët e projektit emëruan përfaqësues të cilët shqyrtuan me kujdes çdo kapitull të Punës intelektuale 2 – Manual për mentorët. Përfaqësuesit shprehën rekomandimet dhe sugjerimet e tyre për përmirësimin e përmbajtjes. Qëllimi ishte krijimi i një manuali të plotë dhe efikas, që do të ofronte burime dhe udhëzime të vlefshme për mentorët e përfshirë në projekt.

Në ditën e dytë të takimit, përfaqësuesit e riorientuan vëmendjen për planifikimin e Agjendës për trajnimin e radhës të mentorëve, që do të mbahet në Shkup në korrik të këtij viti. Duke zhvilluar një agjendë të mirëstrukturuar, partnerët e projektit u  siguruan që trajnimi të adresonte nevojat specifike të mentorëve dhe të maksimalizonte ndikimin e tyre.

Në fund të takimit u mbajt një seancë për diskutimin e çështjeve administrative dhe financiare, si dhe rregullimin e afatit kohor të projektit. Ky sesion synonte të siguronte menaxhim të pandërprerë të projektit, të adresonte çdo çështje logjistike dhe të harmonizonte aspektet financiare të të njejtit. Me diskutim të hapur dhe transparent, partnerët ishin në gjendje të bënin rregullimet e nevojshme, duke u siguruar që projekti të vazhdonte në rrugën e duhur dhe të përmbushte qëllimet e tij, brenda kornizës kohore.

Takimi i dytë i partnerëve të projektit YOU CAN BE,  u karakterizua nga diskutime të frytshme dhe përpjekje bashkëpunuese. U arritën shumë marrëveshje dhe u caktuan data dhe detyrat e  synuara, duke e sjellë projektin një hap më afër qëllimeve të tij.

Social share