Takim premtues – Pjesëmarrësit dhe ekspertët e RISE image

Takim premtues – Pjesëmarrësit dhe ekspertët e RISE

Mysafirët tanë ishin Bojan Kordalov – specialist i lartë i komunikimit, Olga Rajçii – bashkëthemeluese e Challenger dhe Elena Doneva, bashkëthemeluese e Contura. Duke përkushtuar kohën dhe njohuritë e tyre dhe duke dëgjuar idetë e pjesëmarrësve tanë, ata kanë treguar se ka filantropë të vërtetë në vendin tonë. Ata ndanë reagime të targetuara dhe gatishmëri për të ndihmuar në përsosjen e mëtejshme të ideve. Ky takim u dha mundësinë pjesëmarrësve, që për herë të parër të ndajnë idetë e tyre me dikë jashtë organizatës sonë. Dhe me këtë, ata na bënë krenarë që i kemi zgjedhur pikërisht ata dhe idetë e tyre unike.

 

Shihemi herën e ardhshme me më shumë lajme të reja nga  ARNO!

Social share