Seminar në Parma: Punësim, sipërmarrje, rini image

Seminar në Parma: Punësim, sipërmarrje, rini

Në periudhën 13-18 shkurt,  në Parma të Italisë, në organizim të Agjencive Kombëtare të Maqedonisë së Veriut  dhe Italisë, u mbajt seminari “Ndikimi i punës së të rinjve në punësimin dhe sipërmarrjen e të rinjve”. Në emër të ARNO-s në këtë seminar mori pjesë Simona Slavkova. Seminari u fokusua në punën e të rinjve, sipërmarrjen dhe punësueshmërinë. Pjesëmarrësit kishin mundësinë të ndajnë praktikat e mira mbi ndikimin e punës së të rinjve në punësimin dhe sipërmarrjen e të rinjve dhe të kontribuojnë në krijimin e një broshure dixhitale që do të jetë e disponueshme në faqen e internetit Resources of Youth@Work Partnership. Në kuadër të këtij seminari janë realizuar 3 vizita studimore.

  • Casa nel Parco  është një  qendër rinore e cila  i është përkushtuar ndërtimit të bashkëjetesës dhe respektimit të identiteteve të ndryshme. Casa nel Parco promovon vetëorganizimin e njerëzve duke ofruar aftësi, hapësira, ide dhe burime për ta arritur këtë. Përhtypja e Simonës për këtë qendër rinore, ishte mahnitja për faktin se si një qendër komunale  që për momentin ka program për dizajn 3D dhe printim, ëhstë kthyer në inspirim për krjimin e një hapësire me program të rillë edhe në vendin tonë. 
  • Officina Arti Audiovizive – Qendra rinore e bashkisë së Parmës,  e drejtuar nga studentë të rinj, ka si  qëllim promovimin e kulturës audiovizive. Nga promovimi i të menduarit kritik, te prodhimi i filmave dokumentarë, nga punëtoritë e grupeve të vogla , deri te punëtoritë me nxënës dhe shkolla, kjo qendër përhap ndërgjegjësimin dhe shkrim-leximin në gjuhët e kinemasë, dokumentarëve, fotografisë dhe shpërndarjes online të produkteve audiovizuale ndërmjet Netflix. , YouTube, kinematë dhe ekranet e smartfonëve. Në kuadër të vizitës, Simona dhe pjesëmarrësit e tjerë kanë mundësinë të hyjnë në rolin e videografëve, producentëve, kameramanëve dhe të krijojnë përmbajtjen e tyre multimediale.
  • Il Centro Giovani Montanara  është një qendër rinore e mbështetur nga komuna e Parmës dhe është e destinuar për adoleshentët, të rinjtë dhe të rriturit. Ajo strehon selinë e Radioofficina webradio, studion Revep, studion e regjistrimit audio dhe të muzikës, sallën e provave Emiliano Fontana. Është një hapësirë ​​edukative-agreguese dhe rekreative, e orientuar drejt protagonizmit dhe pjesëmarrjes së të rinjve në kurse të qytetarisë aktive. Gjatë vizitës studimore,  pjesëmarrësit mësuan të kërcejnë vallet urbane afrikane dhe dëgjuan histori origjinale nga migrantët që vizitojnë qendrën.

“Ishte e mrekullueshme të isha pjesë e këtij seminari ku ndamë dhe dëgjuam shumë praktika interesante, histori të sinqerta dhe të suksesshme nga pjesëmarrësit e seminarit, moderatorët dhe folësit e ftuar. Është gjithashtu shumë mirë që këto praktika do të gjenden në broshurën digjitale që do të prodhohet dhe do të jetë në dispozicion për të gjithë dhe të gjithë do të kenë mundësinë të frymëzohen nga këto histori të mrekullueshme të punëtorëve rinorë.I inkurajoj të rinjtë e Maqedonisë të aplikojnë dhe merrni pjesë në thirrje të tilla nga Agjencitë Kombëtare”, tha Simona Slavkova, asistente e projektit në ARNO.

Seminari “Ndikimi i punës së të rinjve në punësimin dhe sipërmarrjen e të rinjve” u organizua nga Agencia Nazionale per I Giovani, Agjencia Kombëtare Erasmus+ e Italisë dhe Agjencia Kombëtare për Programet Evropiane të Arsimit dhe Lëvizshmërinë e Maqedonisë së Veriut, në emër të Youth at work Partnership puna rinore mbi punësueshmërinë dhe sipërmarrjen e të rinjve të agjencive kombëtare Erasmus

Përkrahësit tanë
Rockefeller European commission UNFPA UNDP Social Impact Award Erasmus RYCO French Developement Agency Национална Агенција за образовни програми и мобилност МК