Së bashku jemi më kreativë: ide për biznese të gjelbra nga innovaton image

Së bashku jemi më kreativë: ide për biznese të gjelbra nga innovaton

Në kuadër të projektit “INN @ SE – Pjesëmarrja e të rinjve përmes ndërmarrësisë inovative sociale” më 6 qershor, në Qendrën Rinore në komunën Qendër “Matichno”, ARNO organizoi Inovatonin për ide për ndërmarrje sociale. Nën sloganin “Një është planeti Tokë”, aktiviteti shënoi Ditën Botërore të Mjedisit. Inovatoni ofroi formatin e një eventi dinamik, eksperimental, në të cilin krijues dhe aktivistë punuan në ekipe me aktorë dhe institucione të ndryshme për të gjetur zgjidhje biznesi për mbrojtjen e mjedisit. Nëpërmjet përdorimit të metodologjive kreative (inovacioni i hapur dhe mendimi i dizajnit) pjesëmarrësit gjeneruan ide përmes të cilave rivitalizuan vreshtat e braktisura, përdorën harpë orizi, promovuan plehra lokale, krijuan një fermë vegjetariane për derrat, prezantuan një ide për riparimin e institucioneve lokale, si dhe është duke u projektuar hapësira sociale, një qendër e gjelbër për pjesëmarrjen qytetare dhe startup-et e gjelbra.
Juria e përbërë nga Suzana Trajkovska Koçankovska (projekti Eptisa për mbështetje të ndërmarrjeve sociale), Edward Sofeski (Oda e bizneseve të vogla), Aleksandra Iloska (publik), Stefani Prenkova (Kopshti i brendshëm) dhe Vladimir Gjorgjievski (RIKO) , zgjodhën si ide fituese atë të ekipi “Rebel” për një ndërmarrje sociale që do të punësojë njerëz nga kategoritë sociale për riparimin dhe shitjen e mobiljeve të vjetra – që do të jenë në dispozicion si zgjidhja e parë për pajisjen dhe interierin e institucioneve dhe qytetarëve.
“Ndikimi ynë kryesor në shoqëri do të jetë ripërdorimi i mbetjeve të mëdha, reduktimi i tyre në vendgrumbullime dhe pakësimi i landfilleve ilegale. Ideja është konceptuar si bashkëpunim i të 80 komunave në Republikën e Maqedonisë, përfshirë edhe qytetin e Shkupit, bashkë me ndërmarrjet komunale, me shkollat profesionale që i shohim si partnerë për ruajtjen e zejtarisë”, thanë Elif, Maja, Sara, Zafir, Mila, Ljubomir, Mariana nga skuadra “Rebel”.
Të gjithë pjesëmarrësit u mirëpritën për energjinë dhe punën e tyre ekipore, si dhe u inkurajuan që të vazhdojnë me frymëzim dhe veprim ndërsektorial nga Drejtori i Agjencisë Kombëtare për Programe Evropiane dhe Mobilitet – Marko Gjeorgjievski dhe nga Julia Malahova – Zyrtare për Rininë në Komunën e Qendrës.
Me këtë ngjarje, ARNO në mënyrë simbolike shënoi Ditën Botërore të Mjedisit dhe shpalli materialet që do të dalin nga projekti për përdorim falas: hulumtim, lojë digjitale edukative, manual me metodologji të reja dhe një iniciativë e re qytetare maqedonase për ndarjen e lajmeve dhe burimeve për sipërmarrje sociale. ARNO njoftoi se të gjitha njohuritë dhe frymëzimet e marra nga ky projekt do të përdoren në vazhdimësi të projektit RISE i cili do të zbatohet për 3 vitet e ardhshme dhe do të ofrojë mbështetje për sipërmarrësit e rinj socialë.

Projekti “INN @ SE – Pjesëmarrja e të rinjve përmes sipërmarrjes sociale inovative” koordinohet nga Universiteti Pedagogjik i Krakovit në Poloni, i zbatuar në partneritet me Desert Bloom nga Jordania, ARTER nga Italia dhe ARNO nga RMV. Projekti synon të promovojë edukimin social-sipërmarrës për të rinjtë përmes një qasjeje novatore, bazuar në rezultatet e kërkimit shkencor dhe bashkëpunimit ndërsektorial. Projekti financohet nga Komisioni Evropian, përmes Programit Erasmus +.

Përkrahësit tanë
Rockefeller European commission UNFPA UNDP Social Impact Award Erasmus RYCO French Developement Agency Национална Агенција за образовни програми и мобилност МК