RISE Journey III: Thirrje për të rinjtë me ide sociale image

RISE Journey III: Thirrje për të rinjtë me ide sociale

Shoqata për Inovacion Social “ARNO” si inkubator lokal në projektin RISE (Inkubator Rajonal për Sipërmarrësit Socialë), shpall thirrje për të rinjtë (16-35 vjeç) me ide novatore për biznese sociale dhe të gjelbra që zgjidhin problemet sociale dhe mjedisore. . Thirrja për aplikime për edicionin e tretë të programit RISE është e hapur deri më 06.11.2022, ora 23:59.

Nëse jeni i ri (16-35) dhe keni një ekip me një ide për një biznes social dhe të gjelbër që do ta bëjë komunitetin tuaj lokal një vend më të mirë për të jetuar, kjo thirrje është për ju! Programi RISE ofron mbështetje arsimore dhe financiare që do t’ju ndihmojë të transformoni idenë tuaj në një biznes social. RISE ju ofron mundësinë që:

  • ju do të mësoni nga organizata, mentorë dhe ekspertë me përvojë (p.sh. do zbuloni brand’s spirit animal për firmën tuaj, si të bëni buxhetimin e gjelbër, design thinking, komunikimin me publikun, etj.)
  • merrni mbështetje financiare për idenë tuaj (nuk ka detyrim për të regjistruar një person të ri juridik (kompani/shoqatë, megjithëse do të ishte ideale të inkurajoni veten :))
  • merrni një mini-grant për mobilitetin rajonal (fondet me të cilat mund të vizitoni një ide/institucione/biznese të dobishme për zhvillimin tuaj)
  • ju merrni pjesë në rrjetëzimin dhe shkëmbimin e përvojave me pjesëmarrësit e tjerë
  • të njihen me aktorët e rëndësishëm në ekonominë sociale nga Ballkani Perëndimor

Për të aplikuar, duhet të plotësoni formularin në anglisht, i cili është i disponueshëm KËTU. Para se të aplikoni, ju lutemi lexoni:

  • Thirrja e plotë, e cila përmban më shumë informacion rreth kushteve dhe mënyrës së aplikimit, gjendet në LINKUN.
  • Dokumenti me pyetjet e bëra shpesh. Nëse keni pyetje shtesë, mos ngurroni të dërgoni një email në adresën marjan@arno.org.mk
  • Të gjithë të interesuarit për më shumë informacion mund t’i bashkohen seancës online të mërkurën, më 26 tetor në orën 16:30.

♥ RISE nuk është një program i zakonshëm për sipërmarrësit socialë, por një komunitet dinamik i novatorëve dhe liderëve të rinj socialë nga rajoni që krijon ndryshime, kultivon vlera të mira dhe bën vepra të mira.Në dy edicionet e para të RISE në nivel rajonal, ne mbështetëm 274 të rinj dhe 88 ide nga Ballkani Perëndimor, disa prej të cilave janë rritur në biznese sociale funksionale që kanë fituar çmime të tjera rajonale, grante dhe kanë tërhequr vëmendjen e donatorëve dhe mediave (dhe ne të gjithë jemi shumë krenarë për to :))

*Gjuha e punës e programit është maqedonishtja, me përdorim të shpeshtë të terminologjisë dhe literaturës ndërkombëtare në gjuhën angleze, ndërsa aktivitetet dhe komunikimi rajonal zhvillohen tërësisht në gjuhën angleze.

Për informacionet më të fundit na ndiqni në rrjetet sociale  (Facebook, Instagram, LinkedIn)


Projekti RISE udhëhiqet nga një konsorcium i përbërë nga Zyra Rajonale për Bashkëpunim Rinor (RYCO), SOS Pulse Group, Rrjeti Rinor i Evropës Juglindore (SEEYN) dhe Zyra Rinore Franko-Gjermane (OFAJ), dhe zbatohet nga gjashtë inkubatorët lokalë – ARNO (Maqedoni e Veriut), Fondacioni Ballkanik i Gjelbër (Kosovë)*, Diçka më shumë (Bosnje dhe Hercegovinë), Smart Collective (Serbi), IEC Technopolis (Mali i Zi) dhe Social Business JUNUS (Shqipëri). Projekti RISE bashkëfinancohet nga Agjencia Franceze e Zhvillimit (AFD), Zyra Rajonale për Bashkëpunim Rinor (RYCO) dhe programi Erasmus+ i Bashkimit Europian.

Social share