Punëtori mjedisore me Qendrat Analitike Kërkimore të Partive Politike image

Punëtori mjedisore me Qendrat Analitike Kërkimore të Partive Politike

Punëtoria me Qendrat Analitike Kërkimore të partive më të mëdha politike në Maqedoninë e Veriut u mbajt më 30.11.2019 në Shkup. Ftesa nga Instituti Republikan Ndërkombëtar në Maqedoninë e Veriut (organizatorët) u mirëprit nga Irina Janevska nga ARNO e cila prezantoi punën e ARNO në këtë fushë.

Zyra e Institutit Republikan Ndërkombëtar (IRI) në Maqedoninë e Veriut po zbaton një program që synon forcimin e kapacitetit dhe bashkëpunimin midis qendrave analitike kërkimore të katër partive më të mëdha politike. IRI ka kryer një seri punëtorish për vlerësimin e ndikimit në rregullore, me një fokus në menaxhimin e mbetjeve të qeseve plastike me një përdorim.

Në mënyrë që ky proces të jetë gjithëpërfshirës, IRI ftoi përfaqësues nga sektori civil të cilët po punojnë për mbrojtjen e mjedisit. ARNO u ftua gjithashtu të paraqesë punën e tij në seminar ku përfaqësuesit u mahnitën nga historitë e suksesshme që Irina ndau, dhe iu afruan asaj për të diskutuar marketingun e gjelbër dhe përdorimin e markave dhe shërbimeve lokale që mbështesin ekonominë e gjelbër lokale.

Social share