Përfaqësues të ARNO-s merrin pjesë në konferencën ndërkombëtare mbi sipërmarrjen sociale në Qipro image

Përfaqësues të ARNO-s merrin pjesë në konferencën ndërkombëtare mbi sipërmarrjen sociale në Qipro

Duke qenë i njohur si një aktor i rëndësishëm në sektorin e sipërmarrjes sociale, ARNO, i përfaqësuar nga Irina Janevska, ishte i ftuar në konferencën e quajtur: Ekosistemi i Ndërmarrjes Sociale, shembuj dhe praktika të mira, mbajtur në 2-3 Dhjetor në Qipro.

Konferenca u organizua nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë e Qipros dhe Drejtoria e Përgjithshme e Programeve Evropiane, brenda kornizës së projektit INNOVENTER të bashkëfinancuar nga Interreg Balkan Med dhe iniciativës “Rajonet e Ekonomisë Sociale Evropiane” të Komisionit Evropian.

Ngjarja synonte të siguronte një përmbledhje të ekosistemit të sipërmarrjes sociale në një nivel evropian, si dhe të paraqiste praktikat më të mira dhe shembujt e sipërmarrjes sociale. Konferenca kishte për qëllim arritjen e vendimmarrësve dhe politikave, autoritetet lokale, organizatat jofitimprurëse, OJQ-të, studentët, si dhe pronarët / menaxherët e biznesit dhe trajnerët profesionalë.

E ftuar nga partnerët tanë MKA 2000, Irina dha një prezantim mbi kontekstin kombëtar dhe zhvillimin e ndërmarrësisë sociale, ndau histori të suksesshme dhe theksoi potencialin dhe kreativitetin e bizneseve të gjelbra.

Social share