Orë gatimi Slow Food – Sipërmarrësia Sociale në menu image

Orë gatimi Slow Food – Sipërmarrësia Sociale në menu

Frymëzuar nga motoja Cool është të jesh Coolinar (kuzhinier), ARNO së bashku me organizatën për mbrojtjen e ushqimit, promovimin dhe edukimin rreth tij, “Slow Food Vodno”, si dhe partneri ynë afatgjatë Shkolla Publike Sekondare për Turizëm dhe Ushqim “Lazar Tanev”, filluan iniciativën Orët e gatimit – Sipërmarrësia Sociale në menu.

Kjo iniciativë është e orientuar drejt fitimit si koncept inovativ i sipërmarrjes sociale dhe promovon arsim profesional cilësor, ushqim të ngadaltë lokal dhe prodhues vendorë të ushqimit të ngadaltë. Projekti synon të forcojë kapacitetet e vetë-financimit të organizatës duke rritur ndërgjegjësimin për sipërmarrjen sociale tek publiku i gjerë si dhe sektori privat. Për më tepër, ky aktivitet ka për qëllim të diversifikojë qasjet dhe praktikat joformale për përmirësimin e ekonomisë lokale.

Nisma përbëhet nga pesë orë gatimi të organizuara ndërmjet dhjetorit dhe marsit 2018, secila me një temë të ndryshme rreth ushqimit të ngadaltë, të përshtatshme për periudhën kur mbaheshin orët, organizimin e tyre mund ta shikoni në vijim:

“Sipërmarrja Sociale është një model tjetër biznesi, gjeneron fitim të përdorur për një mision shoqëror.

Që nga fillimi i vitit 2013, ARNO është e përkushtuar në promovimin e këtij biznes modeli, duke provuar se ekziston një recetë që funksionon në treg duke ndihmuar edhe të rinjtë. “

Është për shkak të më pak mundësive të financimit që ka nevojë për vetë-qëndrueshmëri të organizatës.

Gjenerimi i të ardhurave nga aktivitetet ekonomike është sfidues për shkak të klimës së pafavorshme të biznesit në Maqedoninë e Veriut.

Prandaj, mbështetja për këto nisma, të cilat janë inovative dhe të orientuara drejt tregut, ndërsa në të njëjtën kohë kanë ndikim social dhe politik, është veçanërisht e rëndësishme.

Mungesa e kapacitetit për organizatat më të vogla për të aplikuar për më shumë fonde të BE-së është frenuese.

Për më tepër, ka gjithnjë e më pak organizata që nuk i ndryshojnë qëllimet e tyre strategjike sipas nevojave të thirrjeve të financimit.

Kjo është arsyeja pse ky partneritet bazohet në vlera të forta dhe të qarta të ndara nga organizatat. “

“Duke shitur orët e gatimit, duke ofruar aktivitete të ndërtimit të ekipeve për kompanitë dhe duke organizuar turne turistike gastronomike, ne investojmë në arsimin profesional dhe ne ndikojmë drejtpërdrejt në papunësinë e të rinjve.”

Projekti financohet përmes programit të ri-dhënies së projektit Ndryshimet për Qëndrueshmëri të financuar nga Bashkimi Evropian dhe implementuar nga Konekt në bashkëpunim me fondacionin Apollonia dhe Qendrën për Politika Fiskale.

Social share