“Marrëveshja për tokën për Europën” – manifestimi në Shkup image

“Marrëveshja për tokën për Europën” – manifestimi në Shkup

Më 13 qershor 2024, në Shtëpinë e Europës Shkup, në kuadër të projektit NATI00NS, u mbajt manifestimi për Misionin Europian për Mbrojtjen e Tokës dhe mundësitë për financimin e projekteve në këtë fushë, i cili u organizua nga shoqata. Yes for less  në bashkëpunim me Institutin Bujqësor – Shkup dhe Institutin Biosense – Serbi.

Në pjesën hyrëse të eventit, Irina prezantoi konkursin Green Ideas dhe, duke përdorur metaforën e mollës me planetin tokë dhe sipërfaqet e punueshme (mini-kuiz), ajo vuri në dukje pjesën e vogël të tokës së punueshme që ka mbetur, e cila është shumë e vogël për të ushqyer 9 miliardë njerëz dhe për këtë arsye duhet të jemi të vetëdijshëm dhe të kujdesshëm në menaxhimin e tokës.

 

 

 

 

 

 

Në panel diskutimin e titulluar “Praktikat bujqësore të qëndrueshme kundrejt atyre konvencionale në vendin tonë: mundësitë, pengesat dhe si ndikojnë në shëndetin e tokës”, morën pjesë përfaqësues nga Instituti Bujqësor si ekspertë në fushën e bujqësisë, dy prodhues dhe mbështetës të bujqësisë së qëndrueshme, si dhe Irina Janevska nga ARNO, përkrahëse të ndërmarrësisë së gjelbër sociale dhe organizatore të ngjarjeve të vitit të kaluar. Në panelin e diskutimit, Irina ndau shembuj vendas dhe ndërkombëtarë të agroturizmit (vjelja e luleshtrydheve në Vjenë, turizmi i ngadaltë në Shqipëri (Mrizi dhe Zanave), kopshtet urbane në fabrika të braktisura, sistemi aeroponik i rritjes së bimëve (mbrojtja e tokës) dhe biznese të tjera të gjelbra që kujdesen për shëndetin e tokës dhe sjellin fitim.

Bashkimi Europian, në vitin 2021, nisi misionin ambicioz “Traktati i Tokës për Europën”, i cili synon që deri në vitin 2030,  të krijojë 100 rajonale të ashtuquajturat Laboratorë të gjallë dhe fara, të cilat do të shërbejnë si qendra për përhapjen e njohurive dhe inovacionit, duke krijuar dhe testuar së bashku praktika dhe zgjidhje për të përmirësuar shëndetin e tokës. Projekti NATI00NS,  synon të ndihmojë në zbatimin e misionit të lartpërmendur, duke përcjellë mesazhe kyçe për të rritur ndërgjegjësimin, si dhe për të përgatitur aktorët rajonalë dhe kombëtarë nga Europa për të aplikuar dhe zbatuar idetë e tyre për të përmirësuar shëndetin e tokës.

 

Në Maqedoni, ARNO organizoi veprimtarinë për herë të parë vitin e kaluar. Më shumë informacion rreth ngjarjes së kaluar mund të gjeni këtu.

Social share