Konkursi për recetën e re të  gjevrekut „Të gjithë jemi brenda rrethit“ image

Konkursi për recetën e re të gjevrekut „Të gjithë jemi brenda rrethit“

Më shumë informacion mbi thirrjen mund të gjeni këtu (në maqedonisht).

Social share