Konferenca dhe takimi i StartNet Europe Life Skills në Bruksel image

Konferenca dhe takimi i StartNet Europe Life Skills në Bruksel

Më 22 dhe 23 mars, Brukseli priti dy ngjarje të fokusuara në stimulimin e zhvillimit të karrierës, aftësive jetësore dhe zhvillimit profesional për të rinjtë në të gjithë Evropën. Ngjarja e parë, e titulluar “Orientimi i hershëm dhe aftësitë e jetës për të gjithë”, u organizua nga Tracé Brussel dhe përfshinte një sërë prezantimesh dhe debatesh politikash që përfshinin aktorë të ndryshëm nga fushat e punësimit, arsimit dhe rinisë.

Në këtë aktivitet morën pjesë persona të njohur si ministri i Arsimit në Bruksel – Sven Gatc, dhe Rafael Deshka – zëvendësdrejtor i Gete-Institut në Bruksel. Karolina Kunert nga Instituti Federal për Arsimin dhe Trajnimin Profesional (BIBB) nga Gjermania dhe Debora Infante nga Ministria Italiane e Arsimit folën gjithashtu në panel, duke ofruar njohuri mbi rëndësinë e orientimit të hershëm dhe aftësive jetësore për të rinjtë në botën e sotme në ndryshim.

Të nesërmen, partnerët e rrjetit StartNet Europe, duke përfshirë Shemsedin Iljaz nga ARNO, u mblodhën për të shkëmbyer ide dhe për të diskutuar projekte të reja të mundshme të fokusuara në tema të tilla si përfshirja, fuqizimi i të rinjve dhe aftësitë e gjelbra dhe dixhitale. Takimi përfshiu edhe një vizitë në Cite des Metiers, një hapësirë ​​e hapur për orientim profesional dhe mbështetje në jetën profesionale, në zemër të Brukselit.

Sabrina Ferraz Guarino, përfaqësuese e Komisionit Evropian, dha pikëpamjet e saj për Vitin Evropian të Aftësive 2023 në takimin StartNet. Partnerët kanë hartuar së bashku ide të reja projektesh, të cilat ata shpresojnë t’i zhvillojnë dhe zbatojnë në të ardhmen e afërt.

Këto ngjarje paraqesin një hap të rëndësishëm në sigurimin e të rinjve nga Evropa me mjetet dhe burimet e nevojshme për një karrierë të suksesshme në të ardhmen. Nëpërmjet orientimit fillestar, zhvillimit të aftësive jetësore dhe udhëzimit profesional, palët e interesuara punojnë për të siguruar që të rinjtë të jenë më të përgatitur për t’u përballur me sfidat e një tregu pune që ndryshon gjithnjë.

Përkrahësit tanë
Rockefeller European commission UNFPA UNDP Social Impact Award Erasmus RYCO French Developement Agency Национална Агенција за образовни програми и мобилност МК