Ekonomi Sociale pa Kufij-projekt i ri dhe mundësi të reja image

Ekonomi Sociale pa Kufij-projekt i ri dhe mundësi të reja

Në vitin 2019, ARNO u bë pjesë e projektit ndërkombëtar Ekonomi Sociale Pa Kufij, zbatuar nga Fondacioni Barka nga Polonia dhe partnerët e tyre: Komuna e Krobia (Poloni), Ushtria e Shpëtimit (Republika Çeke) dhe Komuna e Revfulop (Hungari).

ARNO është koordinatori i projektit në një nivel kombëtar, në partneritet me organizatat lokale: SOLEM, Ljubeznost, Misla, SIEC dhe AHP Prilep. Projekti ka për qëllim të edukojë mbi sipërmarrjen sociale, format ligjore dhe financimin e ndërmarrjeve shoqërore, mekanizmat mbështetës, klauzolat shoqërore në prokurimet publike, të motivojë sektorin civil dhe administratën publike, për të ndërtuar një platformë informale ndërkombëtare për shkëmbimin e praktikave të mira, ide dhe përvojë midis partnerëve, dhe për të rritur ndërgjegjësimin e publikut për sipërmarrjen sociale.

Projekti mbështetet nga Fondi Visegard.

Social share