#EICEE: Thirrje për propozime projektesh image

#EICEE: Thirrje për propozime projektesh

THIRRJE PËR PROPOZIME PROJEKTESH: për ndërmarrjet sociale dhe organizatat e shoqërisë civile të cilat duan të testojnë qasje inovative dhe zgjidhje pilot.

Shoqata për Prosperitet Demokratik – Muri nga Malit i Zi, së bashku me CEDRA Split, Kroaci; Deli – Hapësirë ​​për veprimtari krijuese, Nish , Serbi; ARNO, Shkup, Maqedonia e Veriut; Lens, Prishtinë, Kosovë dhe Këshilli i Ndërtimit të Gjelbër, Sarajevë, Bosnje dhe Hercegovinë,  zbatojnë projektin “EICEE-Ekosistemi për eko-novacion dhe ekonomi qarkulluese në Ballkanin Perëndimor”. Ky projekt, i financuar nga Bashkimi Europian, fokusohet në promovimin e një tranzicioni të gjelbër dhe dixhital në rajon.

Propozimet e projekteve që kontribuojnë në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe zhvillimin e organizatave të shoqërisë civile dhe ndërmarrjeve sociale , të cilat punojnë në fushën e ekonomisë qarkulluese dhe të gjelbër , duhet të dorëzohen jo më vonë se 27 maj 2024, deri në orën 16:00 me kohën e Europës Qendrore (CET).

Thirrja dhe aplikimi i plotë,  janë në dispozicion në anglisht në këtë link.

 

Përkrahësit tanë
Rockefeller European commission UNFPA UNDP Social Impact Award Erasmus RYCO French Developement Agency Национална Агенција за образовни програми и мобилност МК