Mbjellja e eko-kartave,  përpjekje për zhvillimin e sipërmarrësisë image

Mbjellja e eko-kartave, përpjekje për zhvillimin e sipërmarrësisë

Më 6 maj në shkollën e mesme “Rade Jovçevski-Korçagin” – Shkup,  u mbajt manifestimi final i projektit “SEED – Projekti për zhvillimin e arsimit për ndërmarrësi sociale”. Në aktivitet, nxënës të shkollave të mesme dhe mësues nga Maqedonia e Veriut, Lituania dhe Kroacia mbollën eko-kartolina nga të cilat mbijnë lule pursiane. Me mbjelljen e përbashkët u përcoll simbolika se sipërmarrja sociale është një farë që duhet të rritet dhe të ushqehet, që shoqëria t’i shohë më shpejt frytet e ekonomisë solidare.

Në këtë ngjarje folën edhe përkrahësit e ndërmarrësisë sociale: Barbara Sadovska – udhëheqëse e ekipit të projektit të BE-së “Inkurajimi i ndërmarrësisë sociale”, Marko Gjorgievski – Drejtor i Agjencisë Kombëtare për Programe Arsimore Evropiane dhe Mobilitet, e cila është edhe donatore e projektit, Dragan Arsovski. – Drejtoresha e “Rade Jovçevski-Korçagin” dhe Irina Janevska organizatorja organizative e projektit – nga ARNO. Përveç mbjelljes së kartonave, nxënësit organizuan edhe mini punëtori kreative, kurse magjistari Kristian Shopov realizoi një eko-performancë magjike dhe u tha nxënësve se dikur ka qenë nxënës në shkollë, ndërsa sot është një sipërmarrës i suksesshëm social.

“Ky projekt ka një emër shumë simbolik dhe u zbatua në një kohë kur të gjithë na kujtuan se sa i rëndësishëm është njeriu, kujdesi për tjetrin, solidariteti mes njerëzve. Jemi të lumtur që trajnimin dhe eventin e fundit nuk e bëmë virtualisht, erdhën pjesëmarrësit dhe erdhën mbështetësit vendas. Kjo do të thotë shumë për ne. Është e vërtetë që këto janë vetëm fara, mbijnë, por pas disa vitesh do të shohim se çfarë do të thotë të sjellësh në klasë një model të ri biznesi. ARNO ka disa vite që bashkëpunon me shkollat ​​partnere, sepse ne shohim studentë që janë të përkushtuar në drejtimin e ndërmarrjeve sociale virtuale dhe janë të etur për të bërë një ndryshim në komunitetet e tyre. Çfarë mbjellim, do të mbijë. Le të jenë të rinj që do të bëjnë biznese të mira për natyrën dhe njeriun”, tha Irina Janevska nga ARNO.

“Ndihem i emocionuar sepse me këtë event dhe me këtë projekt u tregojmë të gjitha shkollave se nëse ka dëshirë dhe motivim mund të hidhet hapi i parë për të bërë diçka ndryshe nga ambienti normal. Ndërmarrjet sociale, dhe në të njëjtën kohë kjo ngjarje, janë një shembull i shkëlqyer për të përcjellë idenë dhe mendimet tona për qëndrueshmërinë e shoqërive. “Duhet të mendojmë për një të ardhme në të cilën do të ketë burime për të gjithë dhe askush nuk do të refuzohet.” – tha Marija Kolevska, studente nga “Rade Jovçevski-Korçagin” – Shkup.

“Përmes projektit S.E.E.D personalisht kam zhvilluar shumë aftësi, duke filluar që nga prezantimi i parë me termin sipërmarrje sociale, deri te zhvillimi i aftësive komunikuese përmes aftësisë për të punuar me bashkëmoshatarë nga vende të ndryshme. “Nëpërmjet fushatave për mbledhjen e fondeve që ishin pjesë e projektit, unë munda të dilja nga zona ime e komfortit, të zgjeroja horizontet e mia dhe të kisha një qasje më të hapur ndaj gjërave,” tha Auguste Motekaiti, student në gjimnazin Radvilishki Lizdeikos në Lituani.

Projekti SEED është krijuar për t’u mundësuar studentëve që të bëhen sipërmarrës socialë të ardhshëm. Qëllimi kryesor i projektit SEED është të sjellë edukimin për sipërmarrjen më afër nxënësve,  duke ofruar njohuri dhe aftësi për modelin e ri të biznesit të ndërmarrjeve sociale si pjesë e lëndës shkollore “Sipërmarrja”, e cila mësohet në 3 shkollat ​​partnere (Kroaci, Lituani, Maqedonia e Veriut). Projekti koordinohet nga Shoqata për Inovacione Sociale “ARNO” në partneritet me shkollat ​​nga të tre vendet dhe organizatën e shoqërisë civile “GoGreen Belgium” nga Belgjika, dhe financohet nga Komisioni Evropian në kuadër të programit Erasmus +.

 

Mbjellja e eko-kartave - fotografi nga Matej Krsteski
Mbjellja e eko-kartave – fotografi nga Matej Krsteski
Mbjellja e eko-kartave - fotografi nga Angela Zimbakova
Mbjellja e eko-kartave – fotografi nga Angela Zimbakova
Mbjellja e eko-kartave - fotografi nga Auguste Motekaitite
Mbjellja e eko-kartave – fotografi nga Auguste Motekaitite
Përkrahësit tanë
Rockefeller European commission UNFPA UNDP Social Impact Award Erasmus RYCO French Developement Agency Национална Агенција за образовни програми и мобилност МК