APLIKONI për një TRAJNIM treditor për DISIGN THINKING – Shkup, 5-7 qershor 2022 image

APLIKONI për një TRAJNIM treditor për DISIGN THINKING – Shkup, 5-7 qershor 2022

ARNO, si inkubator kombëtar në kuadër të projektit RISE (Inkubator Rajonal për Ndërmarrjet Sociale), shpall thirrje për të rinjtë (18-35 vjeç) për të marrë pjesë në Trajnimin “Design Thinking” për zhvillimin e ideve për ndërmarrjet sociale. Trajnimi do të mbahet në Shkup nga data 5.06.2022 (e diel) – 07.06.2022 (e martë).

Më shumë informacion mbi thirrjen mund të gjeni në këtë link (në maqedonisht)

Social share