Të gjitha lajmet në vitin 2022

Të rinjtë nga projekti RISE mësuan komunikimin strategjik me ekspertin Bojan Kordalov image

Të rinjtë nga projekti RISE mësuan komunikimin strategjik me ekspertin Bojan Kordalov

Si pjesë e projektit RISE, më 26 janar 2022 u mbajt një seminar për komunikim strategjik, i ndjekur nga një prezantim mbi pitching të suksesshëm.Punëtoria… […]

Read More…

(RISE) Janë vlerësuar me dy ide rinore për ndërmarrjet sociale image

(RISE) Janë vlerësuar me dy ide rinore për ndërmarrjet sociale

Më 16 shkurt në “Qendrën për Ndërmarrje Sociale” të sapohapur në Shkup u realizua shpallja e ideve fituese nga projekti RISE, të cilin “ARNO” e… […]

Read More…

U hap konkursi “Ide të gjelbërta 2022” image

U hap konkursi “Ide të gjelbërta 2022”

 Me përfshirjen e Çuçer Sandevos, nga ambientet e Rakatrak – Qendrës Edukative për Aftësitë Jetësore dhe biznesin e gjelbër lokal, shoqata “ARNO” më 23 shkurt,… […]

Read More…

INN @ SE webinarë-thirrje për pjesëmarrësit image

INN @ SE webinarë-thirrje për pjesëmarrësit

ARNO është në kërkim të pjesëmarrësve për trajnimet e ardhshme online (4 webinare) të organizuara në kuadër të projektit INN @ SE (Sipërmarrje Sociale Inovative… […]

Read More…

BB SEA Laboratori i Ekonomisë Sociale – Thirrje për pjesëmarrësit image

BB SEA Laboratori i Ekonomisë Sociale – Thirrje për pjesëmarrësit

ARNO kërkon 3 pjesëmarrës për trajnimin e parë për Avokimin, Ndërtimin e Partneritetit dhe Mësimin Dixhital në Ekonominë Sociale si pjesë e Laboratorit të Ekonomisë… […]

Read More…

Nënshkrimi i marrëveshjes për bashkëfinancim me Ministrinë e Vetëqeverisjes Lokale image

Nënshkrimi i marrëveshjes për bashkëfinancim me Ministrinë e Vetëqeverisjes Lokale

Shoqata për Inovacione Sociale “ARNO” dhe Ministria e Vetëqeverisjes Lokale, zyrtarisht nënshkruan marrëveshjen për bashkëfinancim për projektin “SEEDs: Ndërmarrjet Sociale për Zhvillim Ekonomik dhe Përfshirje… […]

Read More…

Në Maqedoninë e Veriut,  po krijohet një regjistër i ndërmarrjeve sociale rinore image

Në Maqedoninë e Veriut, po krijohet një regjistër i ndërmarrjeve sociale rinore

ARNO është e angazhuar të punojë në krijimin e një regjistri të ndërmarrjeve sociale * (me fokus -të rinjtë-) dhe u bën thirrje kolegëve dhe… […]

Read More…

Mbjellja e eko-kartave,  përpjekje për zhvillimin e sipërmarrësisë image

Mbjellja e eko-kartave, përpjekje për zhvillimin e sipërmarrësisë

Më 6 maj në shkollën e mesme “Rade Jovçevski-Korçagin” – Shkup,  u mbajt manifestimi final i projektit “SEED – Projekti për zhvillimin e arsimit për… […]

Read More…

APLIKONI për një TRAJNIM treditor për DISIGN THINKING – Shkup, 5-7 qershor 2022 image

APLIKONI për një TRAJNIM treditor për DISIGN THINKING – Shkup, 5-7 qershor 2022

ARNO, si inkubator kombëtar në kuadër të projektit RISE (Inkubator Rajonal për Ndërmarrjet Sociale), shpall thirrje për të rinjtë (18-35 vjeç) për të marrë pjesë… […]

Read More…

APLIKONI për një risi idesh për ndërmarrje sociale – 6 qershor në Shkup image

APLIKONI për një risi idesh për ndërmarrje sociale – 6 qershor në Shkup

ARNO, në kuadër të projektit INN@SE – Pjesëmarrja e të rinjve përmes sipërmarrjes sociale inovative, shpall thirrjen për pjesëmarrje në inovathon për ide për ndërmarrje… […]

Read More…

Shpallen idetë fituese të gjelbra për vitin 2022 image

Shpallen idetë fituese të gjelbra për vitin 2022

Më 31 maj, ARNO shpalli fituesit e konkursit “Ide të gjelbra” 2022,  të mbajtur në Qendrën për Ndërmarrje Sociale në Shkup. Juria,  në kategorinë e… […]

Read More…

Së bashku jemi më kreativë: ide për biznese të gjelbra nga innovaton image

Së bashku jemi më kreativë: ide për biznese të gjelbra nga innovaton

Në kuadër të projektit “INN @ SE – Pjesëmarrja e të rinjve përmes ndërmarrësisë inovative sociale” më 6 qershor, në Qendrën Rinore në komunën Qendër… […]

Read More…

Përkrahësit tanë
Rockefeller European commission UNFPA UNDP Social Impact Award Erasmus RYCO French Developement Agency Национална Агенција за образовни програми и мобилност МК