Të gjitha projektet në këtë kategori : Philanthropy

S.T.R.E.T.2 -Veglat e mësuesve 2 image

S.T.R.E.T.2 -Veglat e mësuesve 2

Data: 2022 - 2025

Donatorë: E+ (Komisioni Europian)

Partnerë: Radviliskio Lizdeikos Gimnazija (koordinator) - Lituani, ARNO - Maqedonia e Veriut, Shkolla e mesme “Rade Jovçevski Korçagin” - Maqedonia e Veriut, Instituti i Arsimit të lartë Shtetëror "Marini-Gioia" - Itali, Asociatia Scoala De Valori - Rumani

Lexo më shumë
STRET Veglat e mësuesve image

STRET Veglat e mësuesve

Data: 2018 - 2021

Donatorë: E+ (Komisioni Europian)

Partnerë: ARNO (Kordinator), shkolla mesme “Rade Jovchevski Korchagin” nga Shkupi, Maqedonia.V, "Prva Susacka Gimnazija" nga Rijeka, Kroaci, shkolla e mesme “Lizdeikos" nga Radviliskis, Lituani dhe OJQ-ja “Out of the Box” nga Belgjika

Lexo më shumë
Cepi i zbavitjes në kufi image

Cepi i zbavitjes në kufi

Data: 2016

Donatorë: Kisha Rutgers New York, (SHBA)

Partnerë: ARNO (Kordinator), “Fshati I fëmijëve SOS- Maqedoni”, Teatri I hijeve “Hije dhe re”

Lexo më shumë
Holokausti në Ballkan – Hulumtimi, Edukimi, Kujtimi image

Holokausti në Ballkan – Hulumtimi, Edukimi, Kujtimi

Data: 2017 - 2019

Donatorë: Evropa për Qytetarët (Komisioni Evropian)

Partnerë: Mod of life- Rumania (Kordinator), Iniciativa rinore dhe civile në Luginën e Trëndafilave (Youth and Civil Initiatives in the Rose Valley) - Bullgari, Iniciativa rinore"I want! I can!" - Serbi, OJQ-ja Delta Youth - Greqi, Qendra për paqe, Jo dhunë dhe të drejtat e njeriut (nenasilje i ljudska prava) - Osijek, Kroaci

Lexo më shumë
Përkrahësit tanë
Rockefeller European commission UNFPA UNDP Social Impact Award Erasmus RYCO French Developement Agency Национална Агенција за образовни програми и мобилност МК