Të gjitha projektet në këtë kategori : Programit tonë Rinor

YOU CAN BE image

YOU CAN BE

Data: 2022 - 2025

Donatorë: E+ (Komisioni Europian)

Partnerë: Fondacioni Apprentis d'Auteuil – Francë – (Koordinator), VILNIAUS KOLEGIJA – Lituani, Asociatià Scoala De Valori – Rumani, Zaklada Znanje na djelu – Kroaci dhe Organizata për Inovacion Social “ARNO” – Maqedonia e Veriut

Lexo më shumë
SEED image

SEED

Data: 2020 - 2022

Donatorë: E+ (Komisioni Europian)

Partnerë: ARNO (Kordinator), shkolla mesme “Rade Jovchevski Korchagin” nga Shkupi, Maqedonia.V, "Prva Susacka Gimnazija" nga Rijeka, Kroaci, shkolla e mesme “Lizdeikos" nga Radviliskis, Lituani dhe OJQ-ja “GoGreen” nga Belgjika

Lexo më shumë
STRET Veglat e mësuesve image

STRET Veglat e mësuesve

Data: 2018 - 2021

Donatorë: E+ (Komisioni Europian)

Partnerë: ARNO (Kordinator), shkolla mesme “Rade Jovchevski Korchagin” nga Shkupi, Maqedonia.V, "Prva Susacka Gimnazija" nga Rijeka, Kroaci, shkolla e mesme “Lizdeikos" nga Radviliskis, Lituani dhe OJQ-ja “Out of the Box” nga Belgjika

Lexo më shumë
Shkëmbimet KA1 image

Shkëmbimet KA1

Data: 2014

Donatorë: E+ (Komisioni Europian)

Partnerë: Various

Lexo më shumë
Studentë sot- sipërmarrës të përgjegjshëm nesër (S.T.R.E.T) image

Studentë sot- sipërmarrës të përgjegjshëm nesër (S.T.R.E.T)

Data: 2017 - 2019

Donatorë: E+ (Komisioni Europian)

Partnerë: ARNO (Kordinator), shkolla mesme “Rade Jovchevski Korchagin” nga Shkupi, Maqedonia.V, "Prva Susacka Gimnazija" nga Rijeka, Kroaci, shkolla e mesme “Lizdeikos" nga Radviliskis, Lituani dhe OJQ-ja “Out of the Box” nga Belgjika

Lexo më shumë
Aktivizimi i Rinisë Rurale përmes Sipërmarrjes image

Aktivizimi i Rinisë Rurale përmes Sipërmarrjes

Data: 2017

Donatorë: E+ (Komisioni Europian)

Partnerë: La Sabina de El Bonillo- Spanjë (Kordinator)

Lexo më shumë
Partneri implementues I UNFPA-s image

Partneri implementues I UNFPA-s

Data: 2017

Donatorë: Fondi i Popullsisë së Kombeve të Bashkuara (UNFPA) Maqedonia e Veriut

Partnerë: ARNO (Kordinator), Rrjeti Y-PEER Maqedoni (Partnerë)

Lexo më shumë
Cepi i zbavitjes në kufi image

Cepi i zbavitjes në kufi

Data: 2016

Donatorë: Kisha Rutgers New York, (SHBA)

Partnerë: ARNO (Kordinator), “Fshati I fëmijëve SOS- Maqedoni”, Teatri I hijeve “Hije dhe re”

Lexo më shumë
Zëri i të rinjëve image

Zëri i të rinjëve

Data: 2014 - 2015

Donatorë: UNFPA EECARO

Partnerë: ARNO (Kordinator), Y-PEER Maqedoni

Lexo më shumë
Përkrahësit tanë
Rockefeller European commission UNFPA UNDP Social Impact Award Erasmus RYCO French Developement Agency Национална Агенција за образовни програми и мобилност МК