You can be: Одржанa обука за ментори во Скопје image

You can be: Одржанa обука за ментори во Скопје

Во рамките на проектот You can be од 18-ти до 20-ти јули во Центарот за социјални претпријатија Скопје, енергична и динамична обука ги обедини менторите од Северна Македонија, Франција, Литванија и Хрватска. Обуката беше организирана од Здружението за социјални иновации АРНО (С.Македонија) и на неа присуствуваа проектните партнери Vilniaus Kolegija (Литванија), Asociatiа Scoala De Valori (Романија), Zaklada Znanje na djelu (Хрватска) и Fondation Apprentis d’Auteuil (Франција).

Обуката служеше како платформа за презентирање и тестирање на поглавја од прирачникот за ментори за социјални претприемачи, кој моментално се развива од страна на проектните партнери. Централниот фокус на обуката беше да се запознаат менторите со прирачникот кој има за цел да го редефинира менторството и да поттикне посилни односи помеѓу менторите и социјалните претприемачи. Во текот на обуката, менторите се вклучија во интерактивни работилници и практични вежби, тестирајќи ги поглавјата од прирачникот и истражувајќи ги нивните потенцијални примени во сопствени практики на менторство.

Претставниците од секоја земја донесоа свои уникатни перспективи и пристапи. Атмосферата негуваше средина за учење, каде што менторите разменуваа корисни идеи и најдобри практики од нивните соодветни менторски традиции. Оваа обука во Скопје послужи како катализатор за менторите да се обединат и да станат моќни креатори во нивните заедници, негувајќи ја следната генерација лидери и социјални претприемачи.


Проектот „You can be“ се спроведува од Фондацијата Apprentis d’Auteuil-France (координатор), Vilniaus Kolegija-Литванија, Asociatia Scoala De Valori-Романија, Zaklada Znanje na djelu-Хрватска и Здружение за социјални иновации „АРНО” – Северна Македонија.Проектот е финансиран од Еразмус + програмата на Европската Унија.
Наши поддржувачи
Rockefeller European commission UNFPA UNDP Social Impact Award Erasmus RYCO French Developement Agency Национална Агенција за образовни програми и мобилност МК