Оглас за работа image

Оглас за работа

АРНО е во потрага по нов/а член/ка на тимот кој/а ќе се пронајде во улогата на програмски/а менаџер/ка и ќе даде свој придонес и печат во развојот и имплементација на програми од областа на социјално и зелено претприемништво. Бараме тимски играч (ќе звучи чудно ако пишеме тимск-а играч-ка:)) со: 

 • верба во новите бизнис модели
 • желба секогаш да се направи нешто плус
 • мотивација да се сработи нешто повеќе
 • појдовна точка „еј ова и кај нас може“
 • став „ок, малку е комплицирано, ама може да се реши“
 • претприемнички мајндсет
 • филантропско срце

Информации за огласот:

 • Работно време: 9-17 часот (реалноста е дека понекогаш имаме и обуки и настани и вон ова време, ама компензираме, и да, сме флексибилни со плус-минус) 
 • Неделно часови: 40
 • Службени патувања: да, поради регионалната димензија
 • Надомест: во зависност од искуство
 • Времетраање на проект: 12 месеци, со желби (и голем потенцијал) проектот (и позицијата) да продолжи 
 • Платен пробен период: јули  (со простор за договор)
 • Познавање на странски јазици: напредно ниво на англиски јазик, во пишана и усна коресподенција 
 • Потребно формално образование: високо образование

Општи квалификации:

 • Високо универзитетско образование; 
 • Искуство од областа на претприемништво, социјално/зелено претприемништво, стартапи, идеација, инкубација, натпревари 
 • Покрај менаџирање на програми, искуство и во испорачување на обуки (идеација, инкубација на (зелени/социјални) стартапи)
 • Најмалку 3 години искуство во работа на проекти финансирани од меѓународни донатори;
 • Солидно познавање на сите аспекти при планирањето и имплементирањето проектен циклус (раководење на проектна документација според стандарди, педантно, со time sheets)
 • Капацитет за осмислување и организација на настани (работилници, pitch-увања, прогласувања победници, инфо сесии)
 • Одлично познавање на MS Office,  IT алатки  (ZOOM, slack, календар) 
 • Способност за делегирање задачи, работа со волонтери

Искуство и вештини:

 • Неопходно искуство во имплементација на долгорочни програми и проекти поддржани од меѓународни донатори;
 • Искуство во имплементација на проекти и програми со фокус на претприемнички вештини, стартапи, социјални претпријатија 
 • Неопходно искуство во финасиски менаџмент, креирање и имплементација на буџети за проекти; 
 • Неопходно искуство во организациски менаџмент;
 • Неопходно искуство во иницирање и подготовка на проекти и иницијативи;
 • Професионална етика, навремено и уредно завршување на задачите,  посветеност кон организациските цели и вредности, како и целите на организацијата;
 • Способност за самостојна и тимска работа 
 • Силна мотивација 
 • Желба за работа со различни таргет групи 
 • Способност за работа под притисок и крајни рокови 
 • Креативност

Предност ќе имаат кандидат(к)ите со:

 • Претприемнички мајндсет 
 • Докажани успеси и постигнувања, видливи резултати во полето на работење со (социјални/зелени) претпријатија 
 • Докажани успеси и постигнувања, видливи резултати во работењето со млади, со тимови, инкубациски програми, натпревари 
 • Претходно работно искуство со проекти финансирани од ЕУ програмите ќе се смета за предност.
 • Визија за долгорочно ангажирање и придонес во АРНО

Опис на работната позиција:

 • Поддршка на АРНО за координација на активностите во делот на социјално/зелено претприемништво и јакнење на капацитети на младите,  имплементација на активности кои допринесуваат кон постигнување на оваа стратешка цел на организацијата. Види: проект RISE (првенствено), Inn@SE, S.E.E.D, комплементарни Еразмус +  проекти.
 • Работната позиција нуди можност за допрецизирање на улоги/обврски кои подразбираат и менаџирање на натпревар за зелени идеи, Балканска зелена акедемија (опционално) 
 • Задолжен/а за целосна и навремена имплементација на проектните и програмските активности и за постигнување на предвидените цели на програмата за работа на организацијата;
 • Координација на административните и оперативните текови во согласност со дефинираните организациски цели и стратегии;
 • Учество во подготовка на релевантни проектни апликации и обезбедување на фондови за надградување на проектите;
 • Одржување и градење партнерства со релевантни национални и меѓународни чинители;
 • Учество и претставување на организацијата на конференции, обуки и други настани во и надвор од земјата;
 • Промоција на проектите, проектните цели, вредностите на организацијата 
 • Извршување други слични задачи во согласност со потребите на организацијата.

Начин на пријава: 

 • Испраќање на CV (со истакнати релевантни искуства за позицијата) и кратко мотивационо писмо, најдоцна до 14.06.2021 на arno.mkd@gmail.com 

Само кандидат/к/ите кои ќе ја поминат првата фаза на разгледување на пријавите ќе бидат контактирани и повикани на интервју. 

АРНО е организација која нуди еднакви можности за вработување, обезбедува инклузивна средина, промовира и почитува различности. Доколку ги имате соодветните квалификации и имаме исти вредности, аплицирајте! (или препорачајте на соодветни кандидати). 

Сподели на социјалните мрежи