KA1 Размени image

KA1 Размени

Датум

2014

Донатори

E+ (Европска Комисија)

Партнери

Различни

Клучни зборови

млади, размени, мобилност, Европска соработка, неформална едукација

KA1 размените обединуваат групи на млади луѓе од две или повеќе држави, овозможувајќи им простор за дискусија и конфронтација со различни теми, и можност да учат едни од други за своите земји и култури. АРНО силно ја поддржува идејата за младинска мобилност, врсничка едукација,  неформално образование и интеркултурен дијалог, и токму затоа учествува како партнер на повиците од оската КА1.

Во досегашното работење  АРНО на младите им има овозможено учество на најразлични проекти. За повеќе информации во врска со тековни и идни можности, следете не’ овде.

Од проектот издвојуваме:  Трошоците за учество на размените (вклучувајќи превоз, сместување и храна) се целосно покриени.