Ова е мојот Балкан image

Ова е мојот Балкан

Датум

2019 - 2020

Донатори

Регионална канцеларија за младинска соработка (RYCO)

Партнери

АРНО (координатор), БХ Крафтс - Босна и Херцеговина (партнер), ДСУЛУД „Лазар Личеновски“ - Скопје, СУГС „Лазар Танев“ - Скопје

Клучни зборови

социјално претприемништво, социјални иновации, помирување, гастро тура, млади, мобилност

Проектот го користи пристапот на интеркултурализам, во рамките на младинското социјално претприемништво – користејќи ја културата и традицијата за активно учество на младите (особено млади со помалку можности), за тие да ги развијат своите вештини за вработување преку патување и учење, истовремено подигајќи ја свеста за интеркултурниот дијалог. Проектот го спроведува АРНО во партнерство со организацијата БХ Крафтс од Босна и Херцеговина.

„Ова е мојот Балкан“ вклучува ученици од средните угостителски и уметнички училишта од Скопје и Сараево кои ќе:

  • Посетат историски / културни места во двата града
  • Ќе мапираат места со храна во двата града преку кои се раскажуваат интеркултурни приказни
  • Ќе учествуваат во кулинарски натпревар (учениците готвачи)
  • Учениците од уметничкото училиште ќе разменуваат идеи за културно наследство, сличности и разлики
  • Ќе учествуваат на работилници за социјално претприемништво
  • Ќе учествуваат на натпревар за дизајн на сувенири
  • Ќе изготват уникатна гастро тура за туристи

Со спојување на социјалното претприемништво и интеркултурното учење, проектот покажува колку потребите на младите во денешната кршлива економија и постојан негативен медиумски наратив се исти.

Оваа иницијатива се имплементира под програмата „Кулинари“

Од проектот издвојуваме:  Поради ситуацијата со КОВИД-19 и ограничувањата за меѓународни патувања, вклучително и мобилност во регионот, проектот подложи на ревизија на активностите.