Активирање на руралната младина преку претприемништво image

Активирање на руралната младина преку претприемништво

Датум

2017

Донатори

E+ (Европска Комисија)

Партнери

„La Sabina de El Bonillo“ - Шпанија (Координатор)

Клучни зборови

претприемништво, млади, неформално образование, младинска работа

Активирање на руралната младина преку претприемништво е проект координиран од невладината La Sabina de El Bonillo од Шпанија, во партнерство со други граѓански организации од С. Македонија, Албанија, Полска, Романија, Грција, Србија и Литванија. Овој проект беше финансиран од страна на Европската комисија преку Еразмус+ програмата за мобилност. Целта на оваа обука, развиена во тесна соработка со партнерите на проектот, беше да се придонесе во борбата со невработеноста на младите и да се поттикне употребата на претприемништво како алатка за развој на младите и младинската работа. Покрај тоа, претприемништвото како алатка беше искористено за  зајакнување на младите, активирање на неактивните млади со цел развој на компетенции за животни вештини,  вклучувајќи и адресирајќи ги и младите со помалку можности, и нивен личен и професионален развој.

Од проектот издвојуваме: Помеѓу избраните обучувачи ангажирани за спроведување на обуката беше Владимир Петковски, претставник и член на АРНО и професор по економија на Економскиот институт во Скопје.