Сите проекти од категорија : Одржлив развој

EICEE-Екосистем за екоиновации и циркуларна економија во Западен Балкан image

EICEE-Екосистем за екоиновации и циркуларна економија во Западен Балкан

Датум: 2023 - 2026

Донатори: Европска Унија

Партнери: Здружението за демократски просперитет- ZiD од Црна Гора (Координатор), партнери: АРНО- Македонија; CEDRA- Хрватска; Deli Центар- Србија, Lens- Косово, Green Building Council- Босна и Херцеговина

Дознај повеќе
Регионален инкубатор за социјални претпријатија – RISE 2 image

Регионален инкубатор за социјални претпријатија – RISE 2

Датум: 2022 - 2025

Донатори: Француска агенција за развој (AFD), Е+ (Европска комисија) и Регионалната канцеларија за младинска соработка (RYCO).

Партнери: Конзорциум: Регионална канцеларија за младинска соработка (RYCO), GROUPE SOS Pulse, Младинска мрежа на Југоисточна Европа (SEEYN), Француско-германска канцеларија за млади (OFAJ); Локални инкубатори: АРНО (С. Македонија), Balkan Green Foundation (Косово), Nesto vise (B&H), Smart Kolektiv (Србија), IEC Tehnopolis (Црна Гора) и Yunus Social Business (Албанија)

Дознај повеќе
WB SEA- Младинска алијанса за социјална економија на Западен Балкан image

WB SEA- Младинска алијанса за социјална економија на Западен Балкан

Датум: 2020 - 2022

Донатори: Е+ (Европска Комисија)

Партнери: ADP-Zid-Црна Гора (координатор), Diesis Network -Белгија, Mladi Ambasadori -Србија, LENS - Kосово, Partners Albania for Change and Development - Албанија, Cooperazione per lo Sviluppo -Италија, АРНО - С.Македонија и CDP Globus -Босна и Херцеговина.

Дознај повеќе
Регионален инкубатор за социјални претприемачи image

Регионален инкубатор за социјални претприемачи

Датум: 2019 - 2022

Донатори: Француска агенција за развој (AFD) и Регионална канцеларија за младинска соработка (RYCO)

Партнери: Конзорциум: Регионална канцеларија за младинска соработка (РИКО), GROUPE SOS Pulse, Мрежа на млади во Југоисточна Европа (SEEYN), Француски Институт, Француско-германска канцеларија за млади (OFAJ);

Дознај повеќе
Зелени идеи image

Зелени идеи

Датум: 2015

Донатори: Фонд на браќата Рокфелер (САД)

Партнери: АРНО (Национален координатор), Balkan Green Foundation (регионален координатор)

Дознај повеќе
Социјална економија без граници image

Социјална економија без граници

Датум: 2019 - 2020

Донатори: Вишеградскиот фонд

Партнери: Фондација „Барка“ - Полска (координатор), општина Ревфулоп - Унгарија, општина Кробија - Полска, Армија на спасот – Чешка

Дознај повеќе
Партнер за имплементација на  УНФПА image

Партнер за имплементација на УНФПА

Датум: 2017

Донатори: AРНО (Координатор), Y-PEER Македонија (партнер)

Партнери: Фонд за население на Обединетите Нации (УНФПА)

Дознај повеќе
Поглед одблизу на социјалните претпријатија image

Поглед одблизу на социјалните претпријатија

Датум: 2014

Партнери: Кампања за Social Enterprise Mark (UK)

Дознај повеќе
Младинска професионална кујна – нови технологии за социјален бизнис image

Младинска професионална кујна – нови технологии за социјален бизнис

Датум: 2013 - 2015

Донатори: УНДП

Партнери: Младите Можат (административен координатор), АРНО (координатор), СУГС „Лазар Танев“-Скопје (партнер), општина Центар (партнер)

Дознај повеќе
Наши поддржувачи
Rockefeller European commission UNFPA UNDP Social Impact Award Erasmus RYCO French Developement Agency Национална Агенција за образовни програми и мобилност МК