Сите проекти од категорија : Одржлив развој

Регионален инкубатор за социјални претприемачи image

Регионален инкубатор за социјални претприемачи

Датум: 2019 - 2022

Донатори: Француска агенција за развој (AFD) и Регионална канцеларија за младинска соработка (RYCO)

Партнери: Конзорциум: Регионална канцеларија за младинска соработка (РИКО), GROUPE SOS Pulse, Мрежа на млади во Југоисточна Европа (SEEYN), Француски Институт, Француско-германска канцеларија за млади (OFAJ);

Дознај повеќе
Зелени идеи image

Зелени идеи

Датум: 2015

Донатори: Фонд на браќата Рокфелер (САД)

Партнери: АРНО (Национален координатор), Balkan Green Foundation (регионален координатор)

Дознај повеќе
Социјална економија без граници image

Социјална економија без граници

Датум: 2019 - 2020

Донатори: Вишеградскиот фонд

Партнери: Фондација „Барка“ - Полска (координатор), општина Ревфулоп - Унгарија, општина Кробија - Полска, Армија на спасот – Чешка

Дознај повеќе
Партнер за имплементација на  УНФПА image

Партнер за имплементација на УНФПА

Датум: 2017

Донатори: AРНО (Координатор), Y-PEER Македонија (партнер)

Партнери: Фонд за население на Обединетите Нации (УНФПА)

Дознај повеќе
Поглед одблизу на социјалните претпријатија image

Поглед одблизу на социјалните претпријатија

Датум: 2014

Партнери: Кампања за Social Enterprise Mark (UK)

Дознај повеќе
Младинска професионална кујна – нови технологии за социјален бизнис image

Младинска професионална кујна – нови технологии за социјален бизнис

Датум: 2013 - 2015

Донатори: УНДП

Партнери: Младите Можат (административен координатор), АРНО (координатор), СУГС „Лазар Танев“-Скопје (партнер), општина Центар (партнер)

Дознај повеќе
Наши поддржувачи
Rockefeller Erasmus UNFPA UNDP Social Impact Award