Сите проекти од категорија : Филантропија

S.T.R.E.T 2 – Пакет алатки за професори 2 image

S.T.R.E.T 2 – Пакет алатки за професори 2

Датум: 2022 - 2025

Донатори: Еразмус + (Европска Комисија)

Партнери: Гимназија “Radviliskio Lizdeikos” (координатор) - Литванија; АРНО - С.Македонија; СУГС “Раде Јовчески - Корчагин” - С. Македонија; Институт за вишо средно образование "Marini-Gioia"-Италија; Асоцијација “Школа за вредности” - Романија

Дознај повеќе
S.T.R.E.T – Пакет алатки за професори image

S.T.R.E.T – Пакет алатки за професори

Датум: 2018 - 2021

Донатори: E+ (Европска Комисија)

Партнери: АРНО (Координатор), СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“-С. Македонија, „Прва Сушачка Гимназија“ - Хрватска, гимназија „Лиздеикос“-Литванија и здружението „Out of the box“ - Белгија

Дознај повеќе
Забавно детско катче на границите image

Забавно детско катче на границите

Датум: 2016

Донатори: Рутгерс Њујорк (САД)

Партнери: АРНО (координатор), „СОС Детско село Македонија“, театар на сенки „Сенки и облаци“

Дознај повеќе
Холокаустот на Балканот – истражување, едукација, сеќавање image

Холокаустот на Балканот – истражување, едукација, сеќавање

Датум: 2017 - 2019

Донатори: Европа за граѓаните (Европска комисија)

Партнери: „Mod of life“ - Романија (координатор), „Младински и граѓански иницијативи во долината на розите “ - Бугарија, Младинска иницијатива „Сакам! Можам! “- Србија, „ Делта млади“ невладина организација - Грција, „Центар за мир, ненасилство и човекови права“ - Осијек, Хрватска

Дознај повеќе
Наши поддржувачи
Rockefeller European commission UNFPA UNDP Social Impact Award Erasmus RYCO French Developement Agency Национална Агенција за образовни програми и мобилност МК