Основна студија за социјалните претпријатија во Македонија

Основната студија за социјални претпријатија во Северна Македонија (Студија) е изработена од АРНО за потребите на Националниот Младински Совет нa Македонија (НМСМ) во рамките на… […]

Read More…

Социјални претпријатија за економски развој и социјална инклузија

Прекугранична Програма Србија-Северна Македонија, 2016-2020, IPA II Социјалните претприемачи се  носители на одржливиот, праведен и инклузивен развој. Тие директно придонесуваат за социјална и културна инклузија… […]

Read More…

INN@SEE – Младинско учество преку иновативно социјално претприемништво

Проектот (https://innose.up.krakow.pl/) промовира  социјално-претприемничко образование за млади преку иновативен пристап базиран на  резултати од научни истражувања и меѓу секторска соработка. Социјалното претприемништво е централен елемент… […]

Read More…

Гастрономска мапа на Западен Балкан

„Гастрономска мапа на Западен Балкан“ е проект кој има за цел да ги мапира регионите каде има традиционална подготовка на балкански јадења. Покрај работилниците за… […]

Read More…

Ова е мојот Балкан

Проектот го користи пристапот на интеркултурализам, во рамките на младинското социјално претприемништво – користејќи ја културата и традицијата за активно учество на младите (особено млади… […]

Read More…

Часови за готвење Slow Food – социјално претприемништво на менито

„Часови за готвење Slow Food – е проект кој е координиран од АРНO, во соработка со Здружението за превенција, промоција и едукација за  храна „… […]

Read More…

Часови за готвење

Во 2016 година програмата „Кулинари“, со поддршка од Social Impact Award, ги понуди првите часови за готвење во земјата, промовирајќи ги  гастрономијата и стручното образование… […]

Read More…

Вклучување на мажите и момчињата за родова еднаквост

Во септември 2017-та година во Скопје се одржа првиот саем за мажи насловен како „И мажите можат“. Во рамки на саемот се одржаа три работилници… […]

Read More…

Забавно детско катче на границите

Во март 2016-та година како хуманитарна реакција на тажните слики на бегалци, АРНО заедно со театарската екипа „Сенки и облаци” АРНО организираше неколку работилници за децата-мигранти… […]

Read More…