SEED – Проект за развој на образование за социјалното претприемништво

Како одговор на ефектите од економската криза, ограничените јавни буџети и магнитудата на  идните предизвици, како приоритетна политика во Европската Унија се појави социјалното претприемништво… […]

Read More…

S.T.R.E.T – Пакет алатки за професори

„S.T.R.E.T.-Пакет алатки за професори“ е проект граден врз искуството од постоечкото партнерство меѓу 4 држави: Литванија, Хрватска, С. Македонија и Белгија. „STRET -пакет алатки за… […]

Read More…

Ученици денес – одговорни претприемачи утре

Проектот „Ученици денес- одговорни претприемачи утре“ има за цел да ги надгради постоечките програми за претприемништво во училиштата, промовирајќи ги концептите на филантропија и корпоративна… […]

Read More…

Активирање на руралната младина преку претприемништво

Активирање на руралната младина преку претприемништво е проект координиран од невладината La Sabina de El Bonillo од Шпанија, во партнерство со други граѓански организации од… […]

Read More…

Партнер за имплементација на УНФПА

Во 2017 година „АРНО“ стана партнер за имплементацијата на активности во рамки на компонентата млади од годишниот план на националната канцеларија на Фондот за население… […]

Read More…

Забавно детско катче на границите

Во март 2016-та година како хуманитарна реакција на тажните слики на бегалци, АРНО заедно со театарската екипа „Сенки и облаци” АРНО организираше неколку работилници за децата-мигранти… […]

Read More…

Младински глас

Регионалната кампања „Младински глас“ поддржана од Фонд за население на Обединетите нации (УНФПА) за Источна Европа и Централна Азија (UNFPA EECARO), беше имплементирана во два дела…. […]

Read More…