Социјални претпријатија за економски развој и социјална инклузија

Прекугранична Програма Србија-Северна Македонија, 2016-2020, IPA II Социјалните претприемачи се  носители на одржливиот, праведен и инклузивен развој. Тие директно придонесуваат за социјална и културна инклузија… […]

Read More…

ПОВИК ЗА УЧЕНИЦИ: Пријави се за да бидеш дел од интересен проект и член на АРНО!

Новите генерации ученици треба да учат за новите бизнис модели кои го рефлектираат социјалното претприемништво и инвестирањето назад во заедниците преку корпоративна општествена одговорност и… […]

Read More…

Прва онлајн средба и обука – RISE патешествие, лансирано!

На првата средба тимовите ја слушнаа инспиративната приказна на еко-илузионистот Кристиан Шопов, се претставија пред другите тимови и се запознаа со следните чекори. Обуката пак,… […]

Read More…

Регионален инкубатор за социјални претприемачи

Проектот RISE (регионален инкубатор за социјални претприемачи) ќе им овозможи на 200 млади луѓе од Западен Балкан да развијат идеи за социјално претприемништво и да… […]

Read More…

Зелени идеи

Во 2015 година АРНО започна со имплементација на проектот насловен како “Филантропија и одржлив развој во Македонија”. Филантропија преку зелени идеи (PGI) е регионален проект… […]

Read More…

INN@SEE – Младинско учество преку иновативно социјално претприемништво

Проектот (https://innose.up.krakow.pl/) промовира  социјално-претприемничко образование за млади преку иновативен пристап базиран на  резултати од научни истражувања и меѓу секторска соработка. Социјалното претприемништво е централен елемент… […]

Read More…

Гастрономска мапа на Западен Балкан

„Гастрономска мапа на Западен Балкан“ е проект кој има за цел да ги мапира регионите каде има традиционална подготовка на балкански јадења. Покрај работилниците за… […]

Read More…

Социјална економија без граници

Проектот „Социјална економија без граници“ (Social Economy without borders),  е финансиран од  Вишеградскиот фонд, имплементиран од  Фондацијата „Барка“ од Полска во партнерство со: Општина Кробија (Полска),… […]

Read More…

SEED – Проект за развој на образование за социјалното претприемништво

Како одговор на ефектите од економската криза, ограничените јавни буџети и магнитудата на  идните предизвици, како приоритетна политика во Европската Унија се појави социјалното претприемништво… […]

Read More…