Регионален инкубатор за социјални претпријатија – RISE 2

RISE II е продолжение на „проектот Лабораторија WB6 (Западен балкан 6)“/ RISE I (2019) со цел да се отворат нови простори за помирување на младите… […]

Read More…

Основна студија за социјалните претпријатија во Македонија

Основната студија за социјални претпријатија во Северна Македонија (Студија) е изработена од АРНО за потребите на Националниот Младински Совет нa Македонија (НМСМ) во рамките на… […]

Read More…

WB SEA- Младинска алијанса за социјална економија на Западен Балкан

Проектот Младинскa алијанса за социјална економија на Западниот Балкан (Western Balkans Youth Social Economy Alliance) е дел од пошироката стратегија за поддршка за создавање на… […]

Read More…

Социјални претпријатија за економски развој и социјална инклузија

Прекугранична Програма Србија-Северна Македонија, 2016-2020, IPA II Социјалните претприемачи се  носители на одржливиот, праведен и инклузивен развој. Тие директно придонесуваат за социјална и културна инклузија… […]

Read More…

Регионален инкубатор за социјални претприемачи

Проектот RISE (регионален инкубатор за социјални претприемачи) ќе им овозможи на 200 млади луѓе од Западен Балкан да развијат идеи за социјално претприемништво и да… […]

Read More…

Зелени идеи

Во 2015 година АРНО започна со имплементација на проектот насловен како “Филантропија и одржлив развој во Македонија”. Филантропија преку зелени идеи (PGI) е регионален проект… […]

Read More…

INN@SEE – Младинско учество преку иновативно социјално претприемништво

Проектот (https://innose.up.krakow.pl/) промовира  социјално-претприемничко образование за млади преку иновативен пристап базиран на  резултати од научни истражувања и меѓу секторска соработка. Социјалното претприемништво е централен елемент… […]

Read More…